به گزارش هنرآنلاین، امیر حسین شفیعی دبیر دهمین همایش نمایش شهرستان ورامین گفت: هشت نمایش از سیزده نمایش بخش هنرجویی همایش نمایش آماده بازبینی بود که از بین آنها دو نمایش به مرحله بعد راه یافت.

وی افزود: چهار اثر مشروط و دواثر دیگر نیز نتوانست نظر هیئت بازبینی را جلب نماید که چهار اثر مشروط با نظر هیئت بازبینی اجازه تمرین مجدد یافتند تا در مرحله ی بعدی مورد بررسی قرار بگیرند.

شفیعی اضافه کرد : پس از هر بازبینی، هیئت بازبین مرحله ی اول که متشکل بود از ؛ سید محمد میرحیدری کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر، عزت الله قمی کارشناس کارگردانی تئاتر و لیلا جنیدی کارشناس بازیگری تئاتر، با مسئولیت محسن زارع در خصوص نقاط ضعف و قوت آثار با اعضای گروههای هنرجویی به بحث و گفتگو پرداختند.

گفتنی است قرار است آثار پذیرفته شده در بخش هنرجویی آثار خود را در روزهای همایش اجرا کنند.

انتهای پیام/38