معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یوشهر ضمن بیان این خبر گفت :هدف از این جلسه ای که با مدیران عامل اتحادیه ها برگزار شده روند فعالیت اتحادیه صنایع دستی بمنظور راهکارهای توسعه و ترویج صنایع دستی و همچنین آموزش و اشتغال پایدار است.

بهروز حسینی گفت: اعتقاد داریم تمام مسائل فرهنگی را می توان با زبان هنر به مخاطبان معرفی کرد و این یکی از بهترین شیوه های تبلیغ استفاده از زبان بین المللی هنر است.

وی گفت : در این جلسه مصوباتی مطرح شده که خوشبختانه تاثیرات مثبتی برای بخش هنرهای سنتی و صنایع دستی استان به همراه دارد.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از 40 هزار صنعتگر صنایع دستی در استان بوشهر سکونت دارند که عمدتا زنان و دختران در مناطق روستایی می باشند که شاخص ترین رشته های فعالیت صنایع دستی در استان بوشهر بافت گبه، گلیم، عبا، حصیر، گرگور، منبت کاری، کالاهای صنایع دربایی، چرم دوزی، نگار گری، سوزن دوزی، مشبک چوب و غیره است.

انتهای پیام/