سرویس عکس هنرآنلاین: آئین چهل منبران به‌عنوان یک اثر معنوی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. در این آیین که به زنان اختصاص دارد، آنان ضمن پوشاندن صورت‌هایشان به تکرار نام خدا و روشن کردن شمع یاد شهیدان کربلا را گرامی می‌دارند.