به گزارش هنرآنلاین، "خط سوم"، نمایشگاهی ست که بر سیمای چهره های آیکونیک و نیز آثاری غیر متعارف با بوم هایی عجیب، بارانی از نستعلیق می بارد؛ این نخستین نمایشگاه انفرادی احمد تک است که این روزها در گالری والی به تماشاست. او به موازات شره های خط بر چهره های شناخته شده مانند شهید چمران، استاد شجریان.... که به آنها ردی از اصالت می دهد، خط را در طبیعت و بر بدن جانداران رصد کرده است تا اصالت این هنر کهن را به کنه جهان هستی ارجاع دهد؛ ارائه این آثار روی بوم هایی که به شکل انتزاعی و حتی حیوانات تعبیه شده اند و ساخته دست خود هنرمند هستند از جمله نکاتی ست که خط سوم تک را مورد توجه قرار می دهد.

او درباره رویکرد این نمایشگاه می گوید: از یک سو ارتباطی نو، میان خوشنویسی کلاسیک و هنرگرافیتی و از سویی دیگر استفاده ازخوشنویسی دربستری نو و معاصر دغدغه من است.

تک، بر فرشی از نستعلیق، فرم هایی نامتعارف را متن اصلی آثارش قرار داده است، نگاه مخاطب را فیگورهای انسانی، انتزاعی و حیوانی پر می کند و خط در پسزمینه، گویی به حاشیه رفته، از همان کناره های آثار جلوه گری می کند. او می گوید: خالی کردن خوشنویسی از انتقال معنا ومستقل کردن آن ازحیطه ادبیات ، هرچند درآثار هنرمندان پس از مکتب سقاخانه نیز دیده شده اما همراهی با دیگر مولفه های موجود در مجموعه آثارم از جمله ایجاد فرم نو با ذهنیات من تطبیق یافته‌اند.

تک درباره دو اثر چمران و شجریان گفت : به یاد ندارم روزی را که خط بنویسم و صدای آسمانی استادشجریان راگوش نداده باشم صدای ایشان به موسیقی این مرز وبوم اعتبار می بخشد. در عین حال کدام ایرانی ست که چهره شهیدچمران و فداکاری های ایشان ودیگرشهدا را از یاد برده باشد. جایی خواندم شهید چمران نقاشی میکرده ودستی درمجسمه سازی هم داشته، زمانی که درکنار مجسمه شهید چمران ایستاده ام احساس امنیت می‌کنم.

خوشنویسی روی بدن حیوانات آن هم بر بوم هایی که به شکل زرافه، یوزپلنگ و... هستند، دیگر دسته آثار این هنرمند است که کنجکاوی مخاطب را برمی انگیزد، او می گوید خط را بر پوست خاص جانداران جستجو کرده است؛ تک گفت: در اثر زرافه علاوه بردرنظرگرفتن فرم واشکال پوست این جانور، ارجاع ذهن مخاطب به زرافه های سالوادور دالی موردتوجه است.ضمن آنکه در اثر گورخر، پوست خاص این حیوان، فضای مثبت و منفی و یادآوری استقرارصحیح سیاهی مرکب بر سفیدی کاغذ مدنظر است، بر بدن این جاندار تناسبات خط و حتی اصول دوازده گانه خوشنویسی را می توان یافت.

او درباره بوم هایی که خود ساخته است گفت :یکی ازچالش های هنرمندان خوشنویس، ایجاد کیفیت خط با ابزار و مصالح امروزی است، خوشنویسان غالبا اصول خوشنویسی را روی کاغذهای گلاسه صنعتی و یا کاغذهای دست سازمی آموزند و تطبیق بوم های امروزی با توجه به بافت نسبتا درشت پارچه آن هم درابعاد بزرگ یکی از موانع مهم پیش روی خوشنویسان است؛ پس از مطالعات وسیع برآن شدم بومی تولید کنم که علاوه بر بهره گیری از امکانات بوم وحذف شیشه از کیفیت خط کلاسیک و بافت ایجاد شده توسط قلم نی و مرکب بهره مند شوم هرچند سال های زیادی صرف آزمایش بر روی آن شد و اکنون نمونه هایی از آن در گالری والی ارائه شد؛ امیدوارم درآینده این بوم ها بتوانند جایگزین مناسبی برای کاغذهای سنتی شود.

نمایشگاه "خط سوم" تا 16 مهرماه درنگارخانه والی واقع درمیدان ونک ،خیابان خدامی پلاک 72 میزبان علاقه مندان به هنر است.

گزارش تصویری مرتبط