سرویس عکس هنرآنلاین : گزارش تصویری گالری گردی عکاسان هنرآنلاین به نمایشگاه‌های عکس‌های رضا عابدینی در گالری شیرین 1، فتوکلاژهایی مهدی منصوری با عنوان "مادام باتر فلای" در گالری گلستان، نمایشگاه "مزرعه حباب‌های کریستالی" نقاشی‌های آرش فشارکی در گالری اعتماد1، نمایشگاه گروهی در گالری نیوان، نمایشگاه نقاشی‌های علی زعیم با نام "تهران، انقلاب مفهومی" در گالری اعتماد2 ، نمایشگاه آثار امیرعلی ایزدی در گالری شیرین 2 اختصاص دارد.

نمایشگاه "مزرعه حباب‌های کریستالی" نقاشی‌های آرش فشارکی در گالری اعتماد 1

نمایشگاه نقاشی‌های علی زعیم با نام "تهران، انقلاب مفهومی" در گالری اعتماد 2

فتوکلاژهایی مهدی منصوری با عنوان "مادام باتر فلای" در گالری گلستان

نمایشگاه آثار امیرعلی ایزدی در گالری شیرین 2

نمایشگاه عکس‌های رضا عابدینی در گالری شیرین 1

نمایشگاه گروهی آثار در گالری نیوان