به گزارش هنرآنلاین ، عبدالرحیم سیاهکارزاده؛ رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر گفت: پرداخت مبالغ حاصل از فروش آثار به هنرمندان آغاز شده است و بازار هنر بدون وقفه بلافاصله پس از فروش آثار و دریافت مبلغ، پرداخت هنرمندان را انجام می‌دهد.

سیاهکارزاده افزود: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر مجری بازار هنر است و هدف از این بازار حمایت از هنرمندان با فروش آثار آن‌ها و همچنین گسترش فرهنگ خرید آثار هنری به ویژه در مردم و جامعه است که خوشبختانه استقبال خریداران آثار هنری و مردم برای خرید آثار مناسب است.

رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر گفت: چنانکه در فراخوان بازار هنر اعلام شده بود، 70درصد از فروش آثار در بازار به هنرمند تعلق دارد و موسسه نیز بدون وقفه پس از دریافت مبلغ از فروش آثار، 70درصد هنرمند را پرداخت می‌کند و در حال حاضر پرداخت هنرمندانی که آثارشان در بازار فروخته شده، در حال انجام است.

بازار هنر با آثار نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، طراحی، مجسمه، سرامیک هنری و تصویرسازی با قیمت یکسان و ثابت 500 هزار تومان از سوی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از پنجم شهریورماه در خانه هنرمندان ایران آغاز شده است و تا 10شهریور ادامه دارد.

با توجه به فروش تعدادی از آثار در بازار هنر در روزهای نخست، آثار جدیدی از هنرمندان جایگزین آثار فروخته شده، شد.