سرویس عکس هنرآنلاین :کیت مک گوایر (Kate MccGwire) هنرمند 52 ساله انگلیسی در خلق آثار هنری خود از پرهای پرندگان استفاده می‌کند. دقت و ظرافت آثار او باعث می‌شود که مخاطب احساس کند آثار او موجوداتی هستند با پوست و گوشت و بافت که دور خود پیچیده و شکل‌های پیش‌بینی نشده‌ای را خلق کرده‌اند. به گفته او این پرها را از پرندگان مرده و یا مراکز نگه‌داری پرندگان و افراد علاقه‌مند به نگهداری از پرندگان تهیه کرده است.