سرویس عکس هنرآنلاین : نمایشگاه‌ "فراموشان کودتا" در گالری پروژه‌های آران، "سه در سه" در گالری اُ ، نمایشگاه عکس علیرضا الله‌بخشی در گالری آرته و نمایشگاه گروهی "هویت" در گالری شیرین، روز جمعه 29 مردادماه افتتاح شدند و در این گزارش تصویری نگاهی گذار به آثار این نمایشگاه‌ها از زاویه دوربین عکاسان هنرآنلاین داشتیم.

نمایشگاه "سه در سه" در گالری اُ

نمایشگاه عکس علیرضا الله‌بخشی در گالری آرته

نمایشگاه فراموشی در گالری ویستا

نمایشگاه گروهی "هویت" در گالری شیرین

نمایشگاه "فراموشان کودتا" در پروژه های آران