سرویس تجسمی هنرآنلاین : ایران درودی ضمن تمجید از مجسمه‌های علی کوره‌چیان، گفت: با دیدن مجسمه‌های علی کوره‌چیان و دیدن حسی که در این آثار جریان داشت، احساساتم منقلب شد و احساس کردم تمام تلا‌ش‌هایی که در طول سال‌ها برای جسارت بخشیدن به آرتیست‌ها کردم، امروز جواب داده است. او ادامه داد :گویی این آثار جان دارند، حضور دارند. من از خدا می‌خواهم به من عمری بدهد تا شاهد موفقیت بیشتر علی کوره چیان باشم. علی کوره‌چیان نیز درباره این نمایشگاه گفت: همه ما تنهاییم، تنها به دنیا می‌آییم و شاید تن‌ها از این دنیا برویم، ولی آنچه این احساس را به ما یادآور می‌گردد، نبودن کسی است که همواره در رویاهای ما بوده است. تنهایی احساسی که گاه خوشایند است و گاه من را به قهقرای نا امیدی برده است. حس غریبی که نتوانستم بیانش کنم، پس تصمیم به ساختنش گرفتم. نمایش حسی که دغدغه مشترک انسان خود سرنوشت محور عصر مدرن است، ولی با تعابیر وتعریف ساختاری متفاوت نسبت به زمان و مکان در گستره جهان. او در رابطه با حس کارهایش اذعان داشت: بدیهیست که من نیز در انتقال این حس به مخاطب از این امر مستثنی نبوده‌ام و متاثر از فرهنگ و شعر و عرفان ایرانی در ناخودآگاهم در تعریف روایتم از تنهایی بودم، و نتیجه این دیالکتیک درونی (زندگی مدرن - عرفان ایرانی) است که مرا به استفاده از مصالح گوناگونی چون فلز و PLEXIGLAS وا داشته است. استفاده از کالیگرافی ایرانی با فرم‌هایی نرم که با فلز سخت فرم داده شده‌اند در کنار فیگورها و پرسوناژهای ساخته شده با PLEXIGLAS حکایت از این دیالکتیک می‌کنند، فیگورهای انسانی که هم هستند و هم نیستند. چرا که تنهایی،حسی انسانی است، ولی موضوع این نمایشگاه انسان تنها نیست، بلکه انتقال احساس تنهایی من به مخاطب است . گفتنی است، نمایشگاه مجسمه‌های علی کوره چیان تا تاریخ ۷ بهمن در گالری شیرین ادامه خواهد داشت.