سرویس تجسمی هنرآنلاین: جعفر نجیبی با تایید این خبر گفت: این اثر "عاشق" نام دارد و از جنس برنز به وزن 40 کیلو و به ابعاد 60×40×40 است که در بی‌ینال سوم مجسمه‌سازی در موزه معاصر به نمایش درآمده بود.

وی افزود: این اثر فقط یک نسخه بوده و متعلق به اینجانب است که در تاریخ 94/9/13از آموزشگاه اینجانب به سرقت رفته از تمام کسانی که از این اثر اطلاع داشته باشند خواهشمند است با این شماره 09122041860 تماس بگیرید.