سرویس تجسمى هنرآنلاین: بخش دوم گزارش تصویرى از بینال ونیز، به نمایش یک اثر اختصاص دارد که با یک ایده ساده و محوریت اشیا حاضر-آماده خود را به پاویون مرکزى بینال ونیز رساند:

گزارش تصویری مرتبط

انتهای پیام/