سرویس تجسمی هنرآنلاین: این یازدهمین نمایشگاه والنته محسوب مى‌شود؛ او در این نمایشگاه یازده اثر به تماشا گذاشته که همگى آثارى فیگوراتیو از زنانى‌ست که حائز دو بعدى تمدنى هستند؛ زنانى که در فرم عکاسانه، ژست‌هاى معاصر و امروزى دارند اما بر پهنه‌اى از صحنه‌آرایى و نیز لباس‌هاى کلاسیک نقاشى شده‌اند.

والنته در طراحى صورت و نیز پرداخت در جزییات چهره‌آرایى موفق به نظر مى‌رسد و در چارچوب بوم‌هاى از منظر اندازه متوسطش جولان خوبى داده اما از در انعکاس معاصریت و نبوغ مفهوم‌گرا کردن اثر هنرى، دستکم در این یازده اثر دستاورد ویژه‌اى نداشته است.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور جمعى از دوستداران هنر بر پا شد، ابتدا مدیر گالرى ضمن خوشامد به حضار خوشحالى‌اش از برپایى این نمایشگاه را اعلام کرد و سپس خود نقاش در نطقى کوتاه از خرسندى‌اش براى این نمایشگاه گفت.

گالرى خیابان لارگا هر چند بسیار کوچک به نظر مى‌رسد اما به جهت موقعیت جغرافیایى‌اش و نزدیکى‌اش به دوموى فلورانس شرایط مناسبى براى دیده شدن هنرمند را داراست.

این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر خواهد بود.