سرویس تجسمی هنرآنلاین: بناى خود این موزه نیز متعلق به قرن ١٨ میلادى‌ست که به همین سبب آثار هنرى در آن جلوه افزون‌ترى دارند و ساعت‌ها میعادگاه توریست‌ها و دوستداران هنر مى‌شود.

براى تماشاى این موزه ، معمولا باید دستکم یک ساعت در صف ایستاد و بلیت ١٣ یورویى پرداخت کرد؛ این شما و تصاویرى برگزیده از موزه اوفیتزى: