سرویس تجسمی هنرآنلاین : نزدیک به یکصد شاهکارهنری قرن ۱۵ ایتالیااز ۲۲ می‌در موزه هنر کانتور استنفورد کالیفرنیا به نمایش درآمده است.

این نمایش که از رنسانس به مدرنسیم عنوان گرفته، بر بازخوانی تحولات عصر رنسانس به ویژه در طراحی‌های فیگور انسانی متمرکز شده و چشم اندازی از رویکرد انسان مدارانه این عصر را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

"میکلآنژ"، "برنینی"، "کاراواجو" و "تی‌یه پولو" از جمله هنرمندان شاخصی هستند که آثارشان در این مجموعه به نمایشگاه گردانی "ژیل فردریش" روی دیوار رفته است.

نمایش سیاه و سفید‌های ونگوگ در هلند

موزه لیتوگرافی "واکنسوارد" هلند از ۹ می‌تا ماه اکتبر امسال نمایشی از آثار چاپی ونسان ونگوگ را به مناسبت ۱۲۵مین سال درگذشت این هنرمند شاخص ترتیب داده است.

این نمایش که "سیاه و سفید‌های ونسان" نام گرفته، بیش از ۳۰ اثر لیتوگرافی ابعاد کوچک این هنرمند را که در مقاطع مختلف زندگی کوتاه این هنرمند در مناطقی از هلند و جنوب فرانسه خلق شده در برمی گیرد.

نسخه لیتوگرافی سیاه و سفیداز تابلوی بسیار مشهور ونگوگ به نام "سیب زمینی خور‌ها" یکی از شاهکارهای چاپی این هنرمند در نمایشگاه حاضر است.

آرت دیلی، ۲۶ می‌