سرویس تجسمی هنرآنلاین : "سیمرغ بسمل" آثار نقاشیخط امین اشرفیان است که در قالب ۱۲ تابلو ارائه شده است. در این آثار "بسم الله الرحمن الرحیم" بصورت سیمرغ‌هایی همراه با تزئینات و نقوش، به سبکی جدید، طراحی شده است.

در بخشی از متن نمایشگاه این گونه آمده است: "مرغ بسم الله از فرم‌های عجیب هنرایرانی است. عجیب از این منظرکه گرچه خاستگاه آن از فرهنگ بومی آمیخته به فرهنگ دینی برآمده ولیکن خلاقیت ایرانی تجسم یک موجود حیوانی رادرقالبی ازمقدس‌ترین جملات فرهنگ دینی به کارگرفته که دراین میان بی‌‌‌نهایت غریب به نظرمی آید. اما درژرف نگری بیشترمی توان نگاه استعاری، نمادین و تشبیهی دین و عرفان ایرانی به پرنده و موجود بالدار به عنوان روح انسان پاک نهاد یا قدیس یا موجودی از سوی خدا را ازادیان باستانی این سرزمین تا دین اسلام کشف کردکه خودبه هنرمند اجازه داده با نگاهی کنایی به فرم تنها حیوانی که اجازهٔ نقش شدن برجلد قرآن‌ها را یافته، به تصویرآن در نقاشی سنتی ایرانی بپردازد."

گالری ایده پارسی تا روز ۱۳ خرداد ماه همه روزه ۱۷-۲۰ پذیرای علاقه مندان است.

انتهای پیام/