سرویس تجسمی هنرآنلاین: بهزاد شیشه‌گران هنرمندی که همواره بخشی از آثارش را به بیان دغدغه‌های اجتماعی اختصاص داده، این بار هم در ارتباط با نفی خشونت روزافزون در جهان پوستری را طراحی کرده و در اختیار هنرآنلاین قرار داده است.

شیشه گران در یادداشت کوتاهی که ضمیمه این اثر کرده می‌نویسد: " این پوستر از مجموعه ده‌ها پوسترهای بدون سفارش من؛ تماماً متأثر از وقایع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه (ایران و جهان) است که در آن زندگی می‌کنیم و همچنین برپایی نمایشگاه نقاشی‌هایی با همین مضامین که عمری بیش از چهار دهه را با خود دارد. "


بهزاد شیشه گران

انتهای پیام/