سرویس تجسمی هنرآنلاین: تازه‌ترین آثار علی فرامرزی با عنوان بی‌فصل از جمعه ۱۹ دی ماه در گالری سیحون به نمایش درآمده است. آثار متفاوتی که طرح واره می‌نامدشان و به توصیه نادر سیحون روی دیوارهای این گالری رفته است. طرح واره‌های تک رنگ فرامرزی همچون اغلب آثارش که پیش از این دیده‌ایم، البته توجه خاص او را به چشم اندازهای طبیعی دنبال می‌کنند با این حال ویژگی‌های تازه‌ای هم در خود دارند.

طرح‌واره‌های فرامرزی طی روزهای برگزاری نمایشگاه مورد استقبال خوبی هم قرار گرفته و چنان که نادر سیحون با خبرنگار هنرآنلاین در میان گذاشته تمام ۱۰ اثری که فرامرزی در این نمایشگاه ارائه کرده و بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده‌اند تا امروز به فروش رسیده است.

به گفته فرامرزی عنوان "طرح واره" را نخستین بارآقای قره باغی نقاش و منتقد روی این دوره کارهاگذاشته که شاید اشاره به چیزی بیشترازطراحی است، آثاری که در آن‌ها ترکیب بندی وسایرعناصربصری به جزرنگ اهمیت خودشان رادارند.

بافت وتکسچردراین دوره از آثار فرامرزی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. شاید به این دلیل که زبری وخشونتی که درآن هاست به ایجاد آتمسفرموردنظرهنرمند خیلی کمک کرده‌اند.

در بیشتر این آثارنوعی درهم شکستگی فضا وفرم می‌بینیم، حتی گاهی لبه‌ها خیلی تیزمی‌شوند و این هم به نظر می‌رسد به خاطرمجموعه عواملی است که درمتن اثرعمل می‌کنند و ایجاب می‌کنند که فضا و فرم‌ها بشکنند، همانطور که به ترکیب بندی هم کمک می‌کنند.

فرامرزی در خصوص این طرح واره‌ها می‌گوید: از کودکی به دنبال رسیدن به دیوارهای روستائی بودم و اکنون به این‌ طرح‌ها رسیده‌ام. وقتی نوجوان بودم تابستان‌ها به ییلاق می‌رفتیم که برایم خیلی لذت بخش بود و تأثیر آن دوران در کار‌هایم به وضوح دیده می‌شود. قبل از نقاشی‌های شهر‌ها کارهای روستائی‌ام بودند که نقاشی کردم و آن روستا‌ها کم کم تبدیل به شهر شدند. درست مثل خودمان که از روستا به سمت شهر آمدیم. آیدین آغداشلو جایی نقل می‌کند و البته از سر لطف می‌گوید؛ من هر وقت درخت‌های تبریزی را می‌بینم یاد علی فرامرزی می‌افتم. اما به هرحال موقعی شد که از خودم این سئوال را کردم تو که یک عمر در شهر زندگی می‌کنی چطور از محیط خودت نگفته‌ای؟ و اینطور شد که به تدریج این اتفاق در نقاشی‌هایم رخ داد و دیوارهای روستایی تبدیل به دیوارهای شهری شد.

او با اینکه آثار این نمایشگاه را با تک رنگ سیاه خلق کرده معتقد است؛ ازنظرخودم این‌ها تک رنگ نیستند. خاکستری‌ها‌‌ همان کارکرد رنگ را دارند ولی وقتی رنگ رابه حداقل می‌رسانید کار‌ها درونی ترمی شوند.

به نظر می‌رسدغلبه فضای شهری دراین طرح واره‌ها بیشترازکارهای قبلی فرامرزی است که بیشتر به فضاهای طبیعی می‌پرداختند. این مجموعه درحقیقت موقعیت خود ما وفرهنگ ما را نمایش می‌دهد. مخصوصا نسل ماکه اکثرا با یک پشت به روستا می‌رسیم، همه ما با خود مقدار زیادی فرهنگ روستاداریم. برای همین دارای فرهنگ موقتی هستیم. حتی نسبت به محیطی که زندگی می‌کنیم هم تعلق خاطرنداریم و در یک تعلیق به سرمی بریم.

شاید فیگورهای انسانی این مجموعه به همین دلیل در موقعیتی منفعلانه و نوعی تسخیرشدگی گرفتار شده‌اند. شاید این اثار نمایشگر اتفاقاتی است تا حد زیادی بیرون از اراده و یک موقعیت تاریخی فرهنگی است. نوعی جبر به لحاظ مختلف درآن هست و‌ موقعیت انسان درحال گذار را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

نمایشگاه طرح‌واره‌های علی فرامرزی تا ۲۴ دی ادامه دارد و علاقمندان به بازدید از این آثار می توانند به گالری سیحون واقع درخیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره ۱۱ مراجعه کنند.

گزارش تصویری مرتبط

انتهای پیام/