سرویس تجسمی هنرآنلاین : فرج آبادی یکی از نمایندگان آبستره معاصر در نقاشی امروز ایران طی این سال‌ها نقاشی هایش در کنار هنرمندانی چون جولین مهرتو و پیتر هالی به نمایش درآمدند.

سالن ساتبی نیویورک پاییز امسال دو قطعه از سری شرقی ها از این هنرمند را عرضه کرد. پروژه متحدان درباره سری آخر حبیب فرج‌آبادی می‌نویسد: به سبب طرفداری از انتزاع شدید ، فرج آبادی به گرایش و میل شدیدی به شکل فیگوراتیو پشت می کند. علاقه اش به نقاشی های دیواری نیز در میان آثارش غیر قابل انکار است. در این منش، او دارای رفتار خودسرانه و تجاوزگرانه‌ای است که در طراحی‌هایش از تصاویر فیگوراتیو، همه به صورت ضخیم و رنگ های قاطعانه ارائه شده است.

فرشید شفیعی نیز در مقدمه‌ای برای نمایشگاه بر لایه های روانی مستتر در آثار فرج آبادی اشاره دارد و آن را نتیجه تجربیات ناخودآگاهی می داند که در استمرار این نقاش انتزاعی پدید آمده‌اند. نام ناپذیر مشتمل بر طراحی‌ها و نقاشی های این هنرمند از 15 تا 25 آذر 1393 بر دیوار گالری هما خواهد بود.

انتهای پیام/