سرویس تجسمی هنرآنلاین //جورج مازیلونقاش رومانیایی درسال 1951 متولد شد. او دررشته نقاشی دربخارست تحصیل کرده است و درسال 1982به دلیل سخت گیری نظام دیکتاتوری حاکم بر کشورش به فرانسه مهاجرت کرد. اما سخت گیری های حاکم بر کشورش برهنرش تاثیر گذاشته است و او در گفت وگویی به این موضوع اشاره می کند.

او یکی ازنقاشان سورئالیست به نام است که درشهرها و کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا نمایشگاه برپا کرده است.

مازیلو درنقاشی هایش بیش ازهرچیزبه فیگورهای انسانی توجه می کند، فیگورهایی که درعین این که هویت انسانی دارند اما به گونه ای تغییرشکل یافته اند و گاه هویت آن ها مخدوش شده است. حیوانات درنقاشی های مازیلو جایگاه ویژه ای دارند و شیوه پرداخت او به این حیوانات به گونه ای است که مخاطب ویژگی های مشترکی میان این حیوانات و انسان ها می بیند.

گویی حیوانات او انسان هایی هستند که تغییر چهره داده اند. گاه جایگاه حیوانات و انسان ها در نقاشی های او تغییر می کنند و این حیوانات انسان نما هستند که برشخصیت ها حکومت می کنند و مازیلو برای بیان این سلطه گری از زبانی نمادین بهره گرفته است.

با این که فیگورهای مازیلو نگاه عمیق و انسانی دارند، اما مخاطب را با واقیعت بسیار تلخی روبرو می کنند که اشارتی است بر پوچی و سست بودن باورها و واقیعت پذیرفته شده.

مازلو با این که سال هاست درعرصه نقاشی فعالیت می کند، اما تجربیاتش را به فیگورها و فضای آخرزمانی حاکم بر این آثار معطوف کرده است و در این آثار به گونه ای شاهد سرگشتگی انسان در برابر زمان هستیم. او برای باور پذیر کردن این موضوع در برخی از آثارش از عنصر زمان و ساعت به وضوح استفاده کرده است. همچنین در برخی از آثار او پنجره ای به چشم می خورد و نگاه ها خیره به این پنجره است که آیا منجی از راه خواهد رسید یانه!

شیوه برخورد مازیلو درنقاشی هایش به گونه ای است که سوژه هایش گویی مقابل یک دوربین عکاسی نشسته یا ایستاده اند و رو به دوربین واکنش نشان می دهند. از این رو نگاه فیگورهای انسانی و حیوانی او خیره به مخاطب است و با این شیوه مخاطب به آسانی با فیگورهای او ارتباط برقرار می کند.

اگر مخاطب تنها چند اثر از او دیده باشد، این نقاشی ها آن قدرتاثیرگذارهستند که اگر پای اثر دیگری ازاین هنرمند نامی نباشد، مخاطب می تواند یقین داشته باشد، اثری از مازلو را می بیند.

مازیلو نقاشی است که درهراثرش یک قصه می گوید، قصه ای که درعین وجود فانتزی های متعدد در آن، اما پایانی تلخ دارد و احساسات مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.

با این که هر بوم مازلو اثری مستقل است اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند به نوعی بخشی از تراژدی زندگی انسان مدرن را به نمایش می گذارند.

مازیلوبرخلاف بسیاری ازهنرمندان معاصر که گرایش به خلق اثر درابعاد بزرگ دارند، آثارش را بر روی بوم های کوچک و با تکنیک اکریلیک بر روی خلق می کند.

انتهای پیام/ مریم آموسا