سرویس تجسمی هنرآنلاین //

معاون هنری مدرسه باهاوس آلمان چند روزی میهمان ما است. " مارکوس وایزبک" با برگزاری نمایشگاهی از طراحی های گرافیک، همچنین برنامه سخنرانی درباره مدرسه باهاوس در حقیقت یک فرصت ارزشمند را برای ما فراهم کرده تا از نزدیک با فعالیت های این مرکز و هنرمندانش آشنا شویم.

برای آن ها که اطلاع زیادی از اهمیت این مدرسه هنری ندارند باید بگوییم همین بس که باهاوس یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین موسسات آموزش هنر در عصر حاضر است که علاوه بر پرورش تعدادی از نامدارترین هنرمندان معاصر، از حیث فراگیری بی مانند عمل کرده است. تقریبا باید گفت هیچ کشوری در جهان نیست که سهمی از آموزه های این مرکز هنری را طی دهه های گذشته دریافت نکرده باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم وامدار اش نباشد. باهاوس در حقیقت نخستین الگوی آموزش نوین هم محسوب می شود و تمام رویکردهای آموزشی مدارس و دانشکده های هنری عمده کشورهای جهان از جمله ایران میراث این مدرسه هستند.

این مدرسه جدا از بخش آموزشی به عنوان یک مکتب هنری تمام عیار نقش بسیار مهمی در توسعه مدرنیسم داشت و مدرنیسم را به گستره های مختلف وسعت داد و باعث شد ایده های هنری آرام آرام از محدوده نقاشی به قلمروهای دیگر مثل گرافیک، طراحی صنعتی و معماری هم نفوذ پیدا کند.

در واقع اگر باهاوس نبود ما از مدرنیسم چیزی جز تلاش های پراکنده هنرمندان که گهگاه به نمایشگاه هایی نه چندان تاثیرگذار منتهی می شد نمی دیدیم. این باهاوس بود که برای ما امکان مطالعه مدرنیسم را به وجود آورد و قدرت صنعت را با روح هنر پیوند داد. پیش از آن هنرمندان با عصر صنعتی و تکنولوژی چندان مانوس نبودند تا این که باهاوس اینپیوند را محقق ساخت و توانست از این مسیر چیزی به عنوان مکتب باهاوس را که همان مدرنیسم در هنر و معماری است را به ظهور برساند.

باهاوس در نقطه آغاز رویکرد زیبایی شناسانه جدید قرار دارد . در واقع پایان نظام سنتی به هنر و طراحی و آغاز رسمی نگاه جدید متناسب با روح زمانه است. باهاوس مدعی بود که می خواهد هنر، طراحی و آموزش این دو با روح زمانه که به سمت صنعتی شدن پیش می رود همراه و هماهنگ کند. این شعار اصلی باهاوس بود که باید گفت در آن به موفقیت کامل رسید.

مکتب هنری باهاوس به عنوان یک مکتب پیشرو مفهومی تازه را در هنر به وجود آورد. باهاوس خالق واژه آوانگارد در مقابل رویکرد تاریخ گرایی بود. پیش از آن همیشه تمایل مفرطی به حفظ میراث گذشته وجود داشت و هنرمندان همواره سعی می کردند هنر گذشتگان را به نوعی بازتولید کنند و به عبارتی از گذشته دوباره برویند. اما باهاوس توجه جهان هنر را به شکلی از آفرینش هنری جلب کرد که باید گفت هنر بعد از خود را دچار تحولاتی اساسی و بنیادی کرد.

بخش بزرگی از آموزه های امروز ما در رشته های مختلف هنری و البته معماری هنوز متاثر از آن چیزی است که باهاوس با گردآوردن مجموعه ای از خلاق ترین هنرمندان بنیاد گذاشت.

انتهای پیام/

بهروز فایقیان

لازم به ذکر است؛ این یادداشت همزمان امروز 27 خرداد در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است.