به گزارش سرویس تجسمی هنرآنلاین/ امروز یکشنبه 11 خردادماه مثل جمعه‌اى که گذشت براى جامعه تجسمى ایران روز متفاوتى‌ست؛ آنها به یمن رکورد جریان‌ساز ١٣ میلیارد تومانى سومین حراج تهران در صفحه اول ١١ روزنامه دیده شده‌اند که این میزان تیتر صفحه اول براى هنرهاى تجسمى در تاریخ رسانه‌اى ایران، بى‌سابقه است: " تهران تایمز، اعتماد، صبا، دنیاى اقتصاد، جهان صنعت، هفت صبح، فرهیختگان، شهروند، ابتکار و راه مردم؛ این غیر از تیتر یک شدن در صفحات هنرى همشهرى، شرق، جام جم، ایران، آفتاب، آرمان، آسیا ... است؛ هنرهاى تجسمى از منظرهاى متعددى توسعه یافته‌ترین هنر امروز ایران است؛ خاصه جایگاه بین‌المللى و فروش مستمر آن که وجه تمایز بزرگش با سایر هنرهاست؛ اما در رسانه‌هاى ایران آن سان که باید دیده نمى‌شود! حتى در یک رصد میدانى ممکن است چنین ارزیابى شود که سهم رسانه‌اى هنرهاى تجسمى از تئاتر و موسیقى نیز بسیار کمتر است؛ از همین روست که عکس و خبر آواز خوانان نو آمده موسیقى از پیشکسوتان تاریخ‌ساز نقاشى و مجسمه اقبال رسانه‌اى افزون‌تر و به طبع شهرت اجتماعى بیشترى دارند.

راستش دو وجهى رسانه و هنر تجسمى حکایت پرادوکسى مرغ و تخم‌مرغ است؛ برخى معتقدند به جهت سالیان متمادى مهجوریت تجسمى، مردم شناخت چندانى از آن ندارند لذا سردبیران رسانه‌ها از جاى دادن اخبار و مصاحبه‌هاى هنرمندان این عرصه در صفحه اول مى‌پرهیزند و در ادامه آن شاهد صفحات تخصصى تجسمى و گاه حتى حضور پررنگش در صفحات هنرى نیز نیستیم؛ حال آنکه برخى دیگر نیز مى‌گویند تا رسانه‌ها به چهره‌ها و اخبار این وادى روى خوش نشان ندهند، افکار عمومى هم چنان که شایسته است با این گونه هنر ارتباط برقرار نمى‌کنند؛ این دور تسلسل تا به امروز ادامه دارد.

در سال‌هاى اخیرتر اعداد بزرگ فروش و رکوردها فرصت تنفس و دیده شدن به هنرهاى تجسمى هدیه داده است که اگر تا پنج سال پیش حراجى‌هاى خارجى آن را بسترسازى کرده‌اند، سه سالى‌ست همه نگاه‌ها به "'حراج تهران " است که هر بار دو برابر سال پیش فروخته و توجه رسانه‌اى جلب کرده است؛ رونق اقتصادى این هنر و بازتاب وسیع رسانه‌اى آن اتفاقا همان اکسیرى‌ست که این عرصه از آن سود برده و اگر به سایر بخش‌هاى هنرهاى تجسمى نیز تسرى یابد، زمینه‌ساز شکوفایى بیش از پیش آن خواهد شد.

اگر انتظار از رسانه‌ها در جهت فرهنگ‌سازى، تغییر مثبت ذائقه افکار عمومى و جلب توجه جامعه به منظرى که نمى‌بیند و از آن غفلت مى‌کند صحیح باشد، جامعه تجسمى شایسته توجهى‌ست که امروز یکشنبه ١١ خرداد دیده است؛ در گالرى‌هاى تهران و بسیارى شهرهاى ایران، بیشترین رویدادهاى هنرى آفریده مى‌شود که سرشار از معناها و نماهاى جذابى‌ست که سالهاست مثلا در فیلم‌ها نیست و سالن‌هاى سینما را خالى کرده است؛ گالرى‌گردى به آیین جمعه‌هاى تهرانى بدل شده و فضاى پدید آمده که نقاشان از طریق فروش آثارشان زندگى مى‌کنند که تا همین چند سال پیش، پیش‌بینى‌اش با رویاپردازى مترادف بود؛ حال که گویا با پا در میانى رکورد ١٣ میلیاردى سومین حراج تهران، رسانه‌ها، هنرهاى تجسمى را گرامى داشته‌اند و دولتى بر مصدر امور است که هواخواه توسعه هنر و حضورش در متن خانواده ایرانى‌ست؛ شاید این طلیعه تازه‌اى باشد تا از این پس رسانه‌ها مجال دیده شدن را به این گونه متنوع هنرى بدهند و سرمایه‌هاى نوین جامعه هنرى ایران را پاسدارى کنند.

انتهای پیام/