به گزارش هنرآنلاین؛محمود زنده رودی (زنده) گفت: منظومه هفت پیکر نظامی داستان عاشقانه بهرام گور با 7شاهزاده ازهفت اقلیم است که تا کنون دستمایه هنرمندان کشورهای فارسی زبان در تئاتر و صفحه آرایی شده است؛ ولی تا کنون این منظومه که به صورت تابلوی مستقل درنیامده بود؛ آن هم به صورت تابلوهائی مدرن از موادی نو.

او افزود: من با استفاده از مقوا، کاغذ دست ساخت و مواد مختلف 8 تابلو ساخته ام که هریک نشان دهنده قصرباشکوه شاهزاده 7گانه است وهمه نشانه ها ازجمله روز، ماه، ستاره، درآن آمده است.

مهرناز خاکپوری مدیربرنامه هنری محمود زنده رودی درباره چرایی اهدایی این آثاربه موزه هنرهای معاصر تهران گفت: این تابلوها را زنده رودی به این دلیل به موزه هنرهای معاصراهدا کرده است؛ چون هنرمندی مثل او که در خارج ازکشوراقامت دارد، باید آثارش درموزه کشورش باقی بماند، همچنین جدا جدا فروختن این مجموعه کار نادرستی است و ازهمه مهم تر مواد به کار رفته دراین آثارمی تواند الگوی خوبی برای هنرمندان باشد، تاکنون بدین شکل هیچ هنری ازاین مواد استفاده نشده است.

به گفته خاکپور؛محمود زنده رودی که با نام هنری زنده فعالیت می کند. یکی ازهنرمندان به نام است که با استفاده از موادی چون خط و کاغذ (خمیر کاغذ) و روزنامه استفاده می کند تا آثاری پدید آورد که چشم نوازباشد. آثاراو رنگ و بویی ایرانی دارد و اگر ایرانی ها را به پیچ تاب های خط نستعلیق دعوت می کند، رنگ های چشم نوازش؛ چشم علاقمندان آثارهنرمندان ایرانی را خیره می کند.

محمود زنده رودی( زنده) سال هاست که درفرانسه اقامت دارد و نمایشگاه های متعددی درنیویورک، واشنگتن، مراکش، هنگ کنگ، اسپانیا، سوئیس،الجزایر،کانادا، قبرس و فرانسه به نمایش گذاشته است.

انتهای پیام/320