به گزارش هنرآنلاین ، این نخستین نمایشگاه انفرادى خوشرو در زمینه نقاشى ست، او پیش از این سه نمایشگاه عکس در همین گالرى ارائه کرده بود.

سلمان خوشرو در این نمایشگاه ١٠ فیگور بیان‌گرا با تکنیک کاردک و رنگ‌هاى برجسته به نمایش مى‌گذارد که آن‌ها را از میان ١۵٠ فیگورى که آفریده برگزیده است. موضوع نقاشی‌ها افرادی هستند که نقاش آن‌ها را می‌شناسد و حالا سیما و سیرت آنان را به روایت رنگ‌ها باز معرفى مى کند؛ هنرمند در تکاپوی هنری خود از چهار سال پیش بدون تعلیم استاد، چهره‌نگاری در نقاشی را آغاز کرده است با این پشتوانه دیرین که چهره انسان آشنا‌ترین و مستمر‌ترین تصویری است که هر روز همه آدم‌ها مشاهده مى‌کنند؛ چهره‌هایى که از هویت ونهاد درونى مى گویند.

سلمان خوشرو در سال ۱۳۶۲ در تهران متولد شد، سالهای ابتدایی تحصیلات خود را در شهر نیویورک سپری و در سال ۱۳۸۳لیسانس خود را در رشتهٔ هنر دیجیتال از دانشگاه ملی‌ استرالیا دریافت کرد، او در سه دنیای متفاوت زندگی و پرسه‌هایش در موزه‌های متروپلیتن و گالری ملی‌ استرالیا تجربیات ارزنده اى برایش ارمغان آورد؛ او ایران را منبع الهام هنرش یافت و سرزمین مادرى را براى سکونت دائمی انتخاب کرده است.

نمایشگاه نقاشى هاى سلمان خوشرو تا ٢١ بهمن در گالرى طراحان آزاد واقع در مـیدان فاطـمی، مـیـدان گل‌ها، مــیدان سلمــاس، پـلاک ۵ دایر است.

انتهای پیام/