به گزارش هنرآنلاین ، متن پیام به این شرح است:

هر که عاشق شد خدا را یافت و هر که خدا را یافت خود را فراموش کرد. عشق واژه زیبایی است و در پس آن معنای بزرگ و در راه آن گام نهادن حیاتی جاوید را در پی خواهد داشت. قلب عاشق آیینه ای است که بدون آن زمین و آسمان نور را درک نمی کند. بر بلندای هفتمین مقام عشق متجلی می شود. آن گاه که کمند گیسوی باور به گل واژه های مقام ارغوانی شهید پیوند می خورد. حیات جاوید و حرکت تداوم می یابد. شهید شاهد است و سخن خویش را در عمل و معنا متجلی می سازد. با کدامین دید و نگاه می توان لحظه های ستودنی یقین و عمل و ایثار در راه معشوق را به تصویر درآورد. آیا جز با نگاه همزاد پندارانه و باورمندانه و درک لحظه هایی که پر پرواز بر شاهین باور و نیت فداکارانه شاهد معنا یعنی فنای در راه حق شدن می توان این معرفت بزرگ را تصویر کرد؟

جشنواره مقاومت و مفاهیم ارزشمندی که در طی سه دوره هنرمندان این سرزمین بدان توجه کردند کاری بزرگ و ارجمندی است که تنها به روایت عینی گرایانه و ساده این معنای بزرگ را نمی تواند نمایش دهد. هنرمند این طریق باید از بلندای قله رفیع دیدگان فداکارانه شهید بتواند جهان را تصویر کند، آن راه سلوکی در خور را می طلبد، مراقبه، یقین،تجلی مقام انس، وحدت و... همه و همه راه های رفته انسان متعالی است که در مقام یقین و ایثار جاده نور را پیموده است.

توان نمایش اثر و یقین همراه هر دو پر پرواز کشف و شهود تا مرحله وصف و دیدار این معنا می باشد. به همه باورمندان و عزیزان ارجمندی که به هنر تعالی بخش الهی ، اجتماعی و آزادی خواه علاقه مندند و دستان نورانی خود را در چشمه ی یقین و باور هنر متعهد شستشو داده و وضوی عشق می گیرند عرض ادب و ارادت و بندگی دارم ، آرزومندم که این طریق نورانی راهی و قدمگاهی باشد برای مقام وصل، مقامی که بیان والای انسان خداجوست ، جشنواره سوم پنجره های شفاف و زلال است به سوی چشمه ی خورشید.

راه نورانی را در می نوردیم و در جشنواره چهارم برای تجلی این معنا همگی در همه جای جهان تلاش خواهیم کرد ، در چند مقام یافتن و درک معنا ساختن درون جهت پاکیزگی بیشتر برای دست یافتن به حقیقت بزرگ عزت و فداکاری یعنی مقاومت در راه خداوند متعال.

ارادتمند دبیر جشنواره جهانی هنر مقاومت دکتر حبیب ا... صادقی

انتهای پیام/