به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین ؛ "زدگی" نام نمایشگاهی است که با کیوریتوری آیدین خانکشی پور و در گالری شیرین برگزار شد.

این نمایشگاه که آثار 22 هنرمند را در بر می گرفت، ترکیب هایی چون "خوابزدگی"، "زنگ زدگی"، "خوردگی" و ... را موضوع ساخت و ارائه آثار هنری قرار داده بود.

جمعه پنجم مهر ماه نود و دو در واپسین روز نمایشگاه جلسه ای تحلیلی درباره "زدگی" برگزار شد که علی اتحاد و نیما زاغیان مدیریت آن را بر عهده داشتند.

جلسه تحلیل نمایشگاه این بار اما با اندکی تفاوت از جلسات مشابه برگزار شد. گردهمایی های نقد و بررسی نمایشگاه ها که در صحنه ی هنر ایران پدیده ای تازه به شمار می آید اغلب با تمرکز بر نقش منتقدین هنری برگزار می شود اما جلسه ی بررسی نمایشگاه "زدگی" تمرکزش را بر روایت های فردی تک تک هنرمندان حاضر در این مجموعه قرار داد.

علی اتحاد در آغاز این گردهمایی با ذکر این نکته که "عمدتا روایات فردی هنرمندان در تحلیل آثار ایشان مغفول می ماند و ما اغلب بر خوانش منتقدین تکیه می کنیم" از هنرمندان حاضر در جلسه خواست که یک به یک درباره خواستگاه های تولید آثارشان سخن بگویند.

پس از شرح روایات فردی هر هنرمند، اتحاد و زاغیان درباره آن اثر بحث می کردند. مدیران جلسه در پایان به تحلیل نقش کیوریتور پرداخته و کاستی ها و ویژگی های مثبت "زدگی"را بر شمردند.

انتهای پیام/320