به گزارش هنرآنلاین ، فصلنامه پژوهش هنر به عنوان رسانه جامعه هنر در شماره پیش روی خود، هنر صنعت فرش دستباف را از زوایای مختلف هنری، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، تجاری، پژوهشی و رسانه‌ای مورد بررسی قرار داده است.

شماره ویژه فرش این نشریه با گفتار و آثاری از دکتر حبیب الله آیت‌اللهی، استاد فضل‌الله حشمتی رضوی، استاد شیرین صوراسرافیل، استاد پرویز اسکندرپور خرمی، استاد محمدرضا عابد، استاد تورج ژوله، استاد علی اکبر طبیبی، استاد علیرضا قادری، مهندس محمدباقر آقاعلیخانی، دکتر جلال‌الدین بصام، دکتر رضا اله‌داد، دکتر بهنام زنگی، دکتر فرزانه چاوش‌باشی، دکتر رضا افهمی، دکتر مهدی محمدزاده، دکتر علی وندشعاری، دکتر حمیدرضا مومنیان، دکتر احمد پاکزاد، مهندس بدرالدین احمدی و سایر محققان و پژوهشگران حوزه فرش در اختیار علاقمندان قرارگرفته است و می‌توان آن را به‌مثابه مرجعی درخور توجه پیرامون فرش ایران قلمداد کرد که به انتشار دیدگاه‌های مختلف مدیران، پژوهشگران و پیشکسوتان پیرامون ابعاد گسترده این هنر ملی پرداخته است.

پژوهش هنر با مدیرمسوولی و سردبیری دکتر بهنام زنگی و باهدف توسعه «فرهنگ و هنر» ازطریق انتشار دستاوردهای پژوهشگران وتجربه‌های هنرمندان وابداعات نخبگان منتشرمی‌شود. این فصلنامه به عنوان«رسانه جامعه هنر» با همکاری شورای علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور و برای پیوندمیان دستاوردهای علمی‌،پژوهشی ودانشگاهی عرصه فرهنگ وهنر باجامعه مخاطبان،سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و مدیران برنامه‌ریزی واجرایی حوزه‌های مربوطه بنیان نهاده شده است.

انتهای پیام/