به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ نمایشگاه آرت کویت با عنوان "به نام صلح" با نمایش آثار هنرمندان تجسمی منطقه خاورمیانه شهریورماه در بنیاد معاصر کویت برگزار می‌شود.

نمایشگاه گردانی این نمایشگاه را شاروق امین و امیرا بهبهانی برعهده داشتند و براساس فراخوان و دعوتی که از هنرمندان منطقه خاورمیانه شد هر هنرمند تنها با یک اثر در این نمایشگاه شرکت کرد و از ایران نیز شادی نویانی، حجت امانی و مجید عباسی فراهانی برای شرکت دراین نمایشگاه شرکت کردند.

حجت امانی، با یک اثر از مجموعه فرشتگان و شادی نویانی با اثری از مجموعه در ستایش پدر و مجید عباسی فراهانی نیز با یک اثر از مجموعه پرده آبی دراین نمایشگاه شرکت کرده اند.

انتهای پیام/

320