به گزارش هنرآنلاین حسین محجوبی هنرمند نقاش گفت: در عصر قاجار نگاه به واقع نمایی در عرصه هنر باب شد اما کمتر هنرمندی توانست به چیره دستی کمال الملک برسد. همین مسئله کمل الملک را به هنرمندی بی مثال در عصر قاجار بدل کرد و شاهان قاجار نیز که مراودات گسترده ای با اروپا برقرار کردند، زمینه حضور در اروپا را برای کما الملک مهیا کردند.

محجوبی با اشاره به اینکه کمال الملک پایه گذار نگاه نو در عرصه نقاشی ایران شد؛ گفت: او در دوره ای که نقاشی در ایران به غیر از نگارگری نبود به اروپا سفر کرد و نوعی نگاه رئالیستی را از هنر اروپا وام گرفت و به کمک مدرسه ای که تاسیس کرد به ترویج این نگاه نو در هنر ایران دست زد.

وی افزود: ارزش کاری که کمال‌الملک کرد این است که باید او را مبدا ظهور نگاهی جدید در هنر دانست. او سنگ بنای تغییر را در عرصه هنر بنا گذاشت و با تاسیس مدرسه راه تعلیم هنر به شکل آکادمیک را بنا نهاد. اتفاقا او سبب ساز شد که هنرمندان نوگرایی همچون ضیاپور در ادامه این روند آموزش آکادمیک، جریان هنر مدرن را پی گیری کنند تا امروزه که ما شاهد هستیم، هنر معاصر ایران هم پای هنر روز دنیا در جریان است.

این نقاش پیشکسوت با اشاره به جفایی که به کمال الملک صورت می گیرد، توضیح داد: کمال الملک هنرمندی بود که زمانی که پا به اروپا گذاشت، جریان هنر رئالیستی در حد کمال خود بود و هنر نوپای امپرسیونیستی در حال شکل گیری بود. از آنجا که کمال الملک خود هنر واقع گرایی را می پسندید به تحولاتی که در آن زمان در مسائلی همچون رنگ و تحول نور در نقاشی صورت گرفت بود بی توجه ماند. اما نمی توان او را مقصر دانست زیرا هر هنرمند نگاه و مسئله خود را در عالم هنر دنبال می‌کند.

محجوبی تاسیس موزه مکتب کمال الملک را یک اقدام قابل تحسین عنوان کرد و گفت: ما در عرصه هنر به مسئله موزه داری کم توجه بوده ایم، به همین خاطر است که ما نام و نشان بسیاری از هنرمندانمان را هنوز نمی دانیم. اینکه امروز سازمان زیباسازی شهر تهران با گردآوری آثار شاگردان کمال الملک توانسته زمینه برپایی موزه ای را مهیا کند، اقدامی تحسین برانگیز است. امروز در این موزه از حیدریان، آشتیانی، شیخ و... آثاری وجود دارد که همواره می تواند نام این هنرمندان را زنده نگه دارد. هنرمندانی که در عصر خود نام دار بود و به خاطر نبود فضای هنری به خوبی به مردم معرفی نشدند.

انتهای پیام/

320