به گزارش هنرآنلاین، نشست نقد و بررسی آثار نصرت مسلمیان عصر روز یکشنبه 23 تیرماه با حضور علیرضا سمیع‌آذر و حمید سوری در برنامه "نمای نزدیک، هنرمند" گالری ماه مهر برگزار شد.

در این ابتدای این نشست سمیع‌آذر، مسلمیان را هنرمندی دانست که هنرش را با دغدغه‌های روشنفکری و با بیانی قدرتمند ارائه می‌دهد و باتقسیم آثار او به دو دسته، گفت: مجموعه پرتره‌های انتزاعی و آثار ترکیبی، دو دسته آثاری هستند که می‌توان نگاه مسلمیان را در این دو دسته آثار بررسی کرد.

او افزود:در پرتره‌های انتزاعی این هنرمند که آثار قابل توجه او را تشکیل و باعث شهرت مسلمیان در خاورمیانه شدند که اتفاقا مارکت هنر نیز از آن استقبال کرد؛ ما بوم‌هایی را می بینیم که اغلب مربع هستند و نوعی فیگور اسطوره‌ای را نشان می دهند.

به گفته سمیع آذر؛ در این آثار با چشم هایی که بیشتر سیاه هستند و گویی غم دوران را به همراه دارند روبرو هستیم. در این مجموعه تاکید بر روی چشم هاست و گویی مخاطب تراژدی را شاهد است. در این آثار انگیزه هنرمند مبهم و هیچ چیز تراژیکی وجود ندارد اما اضطراب و نگاه اکسپرسیو بر یک تصویرگری مبتنی بر نگارگری و غیر واقع‌گرایانه با تاکید بر چشم های اندوهگین به نوعی نشان می دهد پرتره غم دوران را با خود به همراه دارد.

وی افزود: اما در آثار ترکیبی هنرمند زبان استعاره‌ی پیچیده ای مستتر است و البته تاثیرگذاری این دسته از آثار نیز کمتر است. در این آثار هنرمند به دغدغه های تاریخی خود می پردازد و مخاطب با خوانشی دشوار روبرو است. نوع تفسیر در این آثار روایت گونه است و با زبان پیچیده ای روبرو هستیم. این آثار با پس زمینه تک رنگ و سایز بزرگ هستند که در این مجموعه فضای اکسپرسیونیستی کمتر است و رنگ‌ها معنا و ظرفیت معناشناختی دارند. در هر رنگ معنای نهفته است که با طراحی فیگورهایی استعاره و روایتی را در اثر شکل می دهد.

این کارشناس و منتقد هنری در ادامه گفت: اما نکته ای که باید در آثار مسلمیان به آن اشاره کرد، نگاه جنسیتی است که او در آثارش به آن توجه دارد. در آثار مسلمیان ما با مردانی روبرو هستیم که شمایل واقعی دارند و با خود بار معنایی و حتی زمانی دارند. مردان در این آثار به عالم واقع تعلق دارند و حتی در مورد برخی از آنها می توان صورت مثالی تعیین کرد. اما زن در آثار مسلمیان از کیفیت نگارگری ایرانی برخوردار است و بیشتر صنم‌هایی الهه گونه هستند که در عالم غیر واقع حضور دارند. بنابراین زن در آثار مسلمیان به نشانه های تغزلی بدل می شوند ولی مردان دارای تاریخ و جغرافیا هستند.

وی ادامه داد: در این آثار روایت گونه ما گویی شاهد هستیم که زن ها قربانی ظلم و جهل مردانی هستند که در طول تاریخ وجود داشته اند و مردان همیشه مسبب اندوهی هستند که بر زنها رفته است. بر همین اساس است که ما با زنانی روبرو هستیم که در عالم انتزاع و اسطوره هستند و مردان به دنیای واقع تعلق دارند.

در ادمه این مراسم حمید سوری نیز مسلمیان را هنرمندی، "اندیشمند - نقاش" عنوان کرد و گفت: مسلمیان هنرمندی است که تعادل بیان ظرفیت های نشانه شناختی و ابعاد زیباشناسانه نقاشی را در آثارش برقرار کرده است. آثار او هم لایه های پیچیده با بیانی متنوع را نشان می دهد و هم ظرفیت زیبایی شناسانه دارند. لایه های پچیده و نشانه های متنوع، گویای فضای تراژیک دوران ما هستند که مسلمیان آنها را با جسارت فوق العاده ای ارائه می دهد و راه حل های خودش را با زبان بصری انتخاب می کند.

وی افزود: موضوع در آثار مسلمیان پررنگ است و پیام و ایده هنرمند شانه به شانه وجهه نقاشانه اش پیش می رود. ویژگی مهم آثار مسلمیان به دنیای پرتناقض آثارش مرتبت می شود. در آثار مملو از تناقض این هنرمند شاهد هستیم که دنیای تکه تکه جهان معاصر به صورت نقاشانه ارائه شده است.

این منتقد هنری با اشاره به زندگی پرتناقض دنیای معاصر گفت: ما در جهانی زندگی می کنیم که کلاژگونه است و بسیاری از عناصر غیرمتجانس در کنار هم فرهنگ معاصر را شکل داده اند. مسلمیان این دنیای پر از گسست را در آثارش به وسیله رنگ‌ها و فیگورها که در یک دنیای اکسپرسیو قرار دارند با بیانی قدرتمند در کنار هم می چیند.

او افزود: در تفسیر این آثار ما با نگاه هویتی سر و کار داریم، پس باید آثار مسلمیان را به دنیای هنر پست مدرنستی نسبت دهیم. زیرا در این دست آثار ما همچون دوران مدرن به دنیای فرمال و بافت پایبند نیستیم و مسلمیان فراتر از این نگاه می رود و دنیای کلاژگونه زندگی معاصر را با بافت هایی که با رنگ ها ارتباط ندارند در مقابل مخاطب قرار می دهد. البته باید به این نکته اذعان کرد که قدرت مسلمیان در حدی است که این دنیای گسست را آنگونه ارائه می دهد که این گسستگی و تناقص ما را آزار نمی دهد و وجه نقاشانه هنرمند بر این دنیای کلاژگونه قالب است.

سوری با اشاره به این موضوع که در آثار مسلمیان آرمانگرایی کمتر دیده می شود گفت: در آثار اولیه او شاهد نوعی آرمانگرایی بودیم، اما آثار یک دهه اخیر این هنرمند از دنیای ایدئولوژیک دور شده و تراژدی را با پیامی نامشخص ارائه می دهد. اگرچه قرائت سیاسی در این آثار وجود دارد، ولی بیان ایدئولوژی در آثار متاخر او دیده نمی شود. همچنین در این آثار حس تراژیک وجود دارد اما مخاطب آزاد به قرائت خود است.

این نشست با طرح مسائلی در مورد طراحی در نقاشی پست مدرنیستی و نگاه مارکت هنر به طراحی در دنیای نقاشی امروز، بر اساس آثار مسلمیان از سوی علیرضا سمیع آذر و حمید سوری دنبال شد و در پایان این دو کارشناس و منتقد هنری به سوالات حاضرین در مورد آثار نصرت مسلمیان پاسخ دادند.

انتهای پیام/

320