احمد رویایی مدیرهنرستان هنرهای زیبای پسران درگفت و گو با خبرنگارتجسمی هنرآنلاین گفت: دورنخست آزمون ورودی هنرستان هنرهای زیبا پسران درسه رشته نقاشی، گرافیک و صنایع دستی شنبه 15 تیرماه برگزار شد و دراین آزمون 40 نفرشرکت کردند، اما با توجه به استقبال هنرجویان برای تحصیل درهنرستان هنرهای زیبای پسران دوردوم این هنرستان شهریورماه برگزارخواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که اطلاعات برخی ازعلاقمندان به ثبت نام درهنرستان از نظر تئوریک و عملی پایان است، یک دوره آموزشی دو ماه در هنرستان برپا کرده ایم که پس از پایان دوره از این گروه از هنرآموزان و افرادی که درمرحله نخست آزمون وردی شرکت نکرده اند، آزمونی گرفته می شود و براساس توانایی شرکت کنندگان آنها ثبت نام می شوند.

به گفته مدیرهنرستان؛ کلاس های آموزشی این دوره آغازشده است و کسانی که هنوز نتوانسته اند در این دوره شرکت کنند با مراجعه حضوری به بخش آموزش هنرستان می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

رویایی با بیان این مطلب که بیشترشرکت کنندگان دراین آزمون علاقمند به ثبت نام در رشته گرافیک هستند گفت: شرکت دراین دوره به نوعی سنجش توانایی هنرجویان است و پس ازپایان دوره هیات انتخاب آزمون تصمیم می گیرند که این هنرجویان درچه رشته ای ثبت نام کنند.

احمد رویایی، عباس مشهدی زاده، محمد رضا فیروزه ای، جعفرنجیبی، جلال متولی و محمد روح الهی هیات انتخاب آزمون را تشکیل می دهند.

به گفته رویایی؛ بخش عمده کسانی که درآزمون هنرستان هنرهای زیبای پسران شرکت کرده اند را افرادی تشکیل می دهند که اعضای خانواده شان به نوعی از هنرآموزان هنرستان بوده اند.

مدیرهنرستان هنرهای زیبا درباره رشته هنرهای دستی که برای نخستین بار در هنرستان آموزش داده می شود گفت: پس از حذف رشته نگارگری از هنرستان هنرهای زیبا، با تلاش های بسیار توانستیم که رشته هنرهای دستی را به رشته های هنرستان اضافه کنیم. در نخستین مرحله آزمون استقبال از این رشته خوب بود امیدواریم که در مرحله دوم نیز هنرجویانی علاقمند تحصیل به این رشته باشند.

انتهای پیام/

320/32