به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ بسم الله الرحمان الرحیم، سفره ای از کران تا بی کران گسترانیده که گرسنگان مائده های آسمانی را بهره جوی رزق صوری و معنوی خود از خاک تا افلاک گردانیده است و شرح این کیمیای هستی اگر به اکسیر هنر در پرده نظر آید خود تعبیری قدسی، تفسیری انفسی است که با نگارش خامه خوشنویسی عاشق چهره گشا شود.

انتهای پیام/20/32