آیدین آغداشلو هنرمند نقاش و پژوهشگر نام آشنای ایرانی درگفت وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین درباره برپایی نمایشگاه انفرادیش گفت: پس از برپایی آخرین نمایشگاه نقاشی ام در سال 1352 به دلیل این نگرش مثبتی به برپایی نمایشگاه نداشتم؛ تصمیم گرفتم که دیگر نمایشگاهی انفرادی نکنم، اما درتمام این سال ها درنمایشگاه های گروهی آثارم را شرکت داده ام.

وی افزود: با برگزاری نمایشگاه نقاشی انفرادی به گونه ای قصد دارم؛ نامه اعمال ام را به نمایش بگذارم و به گونه ای به مخاطبان بگویم که در این سال ها چه کرده ام.

این نقاش پیشکسوت درباره آثاری که در این نمایشگاه به نمایش خواهد گذاشت گفت: با توجه به این من تمام نقاشی هایی را کشیده ام؛ همزمان با پایان کاراثر فروخته ام؛ برای برپایی این نمایشگاه هر ماه یک اثر مخصوص این نمایشگاه خلق می کنم و کنارمی گذارم و قصد دارم تا پاییزسال آینده که 74 ساله می شوم؛ مجموعه نقاشی خلق کنم که از میان آنها 12 اثر را انتخاب کنم و به نمایش بگذارم.

این هنرمند درباره تکنیک این مجموعه گفت: یک نقاش به جز پیکاسو پس از 50 سال کار حرفه ای؛ اگر اثری خلق کند اثرش بی شک در ادامه مجموعه های پیشین اش خواهد بود و در این نمایشگاه نیز مجموعه ای از آثارم را به نمایش می گذارم که در ادامه مجموعه خاطرات انهدام با تکنیک گواش بر روی مقوا ضخیم خلق شده اند.

وی درباره ابعاد آثاراین مجموعه گفت: درای ن نمایشگاه قصد دارم دو اثربزرگ به نمایش بگذارم و بقیه آثار نیز در اندازه 80 در 60 خواهد بود.

آغداشلو درباره گالری که در آن آثارش را به نمایش خواهد گذاشت گفت: من با یک گالری برای برپایی این نمایشگاه وارد تعامل شده ام اما ترجیح می دهم زمان برپایی نمایشگاه نام آن را بیان کنم.

انتهای پیام/

32/320