به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ "هزار و یک عصر" در هفتیمن هفته برگزاری اش پرفورمنسی از نیکو ترخانی را ارائه می کند. ترخانی در اجرایی با نام "کتابخانه بابل" به مسئله دانش و گفتگو می پردازد.

این اثر که درکافه مارکوف -باغ-موزه قصر و به کیوریتوری علی اتحاد روز جمعه 14 تیرماه در مقابل مخاطبان قرار خواهد گرفت. پوپک رنجبر، نیما زاغیان و علی اتحاد در این اجرا به عنوان اجراگران همراه، ترخانی را همراهی خواهند کرد.

نیکو ترخانی درباره این اجرا می گوید: "ما در طول زندگی بارها با افراد متفاوت به بحث می نشینیم. هربار از نظرمان دفاع می کنیم و بارها شده که برای اثبات نظر و مدعایمان بزرگان ادبیات و فلسفه و هنر را به یاری بطلبیم. فارغ از اینکه آیا نقل قولمان در بستر بحث مورد نظر همان معنایی را دارد که نویسنده یا گوینده بدان منظور نقلش کرده است یا خیر.

وی افزود: فارغ از اینکه چه بسیار دیدگاه ها در جهان وجود دارد که هرکدام از زاویه ی دید افرادی درست به نظر می رسد و این سخنان در بسیاری مواقع ناقض یکدیگرند چراکه هرکدام در گفتمانی متفاوت به تحلیل مسائل هستی می پردازند. دیدگاه هایی که در زمانی یا عصری ممکن است مورد قبول اکثریت واقع شود اما برتری هیچکدام به دیگری هرگز به طور قطع اثبات نخواهد شد؛ نه تا زمانی که افرادی هستند که بدان باور دارند.

این نقاش با بیان این مطلب که ابزار انسان برای بیان نظراتش کلام است؛ گفت: دایره واژگان و دانسته هایی که هرچقدر گسترده تر باشد توان بیشتری در بحث می یابیم و از سوی دیگر نا مطمئن از ادراک فرد مقابل به این تنها دستاویز بشری تمسک می جوییم؛ چرا که راه دیگری برای ارتباط نداریم. اما چه اندک است دانسته هایمان در برابر انبوه دانش بشری و گاه چه ناتوانیم از ادراک و گفتگو با یکدیگر".

پرفورمنس "راز کتابخانه بابل" ساعت 20 روز جمعه 14 تیرماه در کافه مارکوف برگزار می شود.

انتهای پیام/

320/32