به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ ششمین عصر از مجموعه اجراهای "هزار و یک عصر" به قسمت دوم از اجرای تکرار شونده "مذاکره مستقیم" اثر محسن گرجی اختصاص یافت؛ این اجرا که همچون جمعه های پیش در کافه مارکوف و با کیوریتوری علی اتحاد برگزار شد، با همراهی دو تن از هنرمندان شناخته شده حوزه تجسمی- فرشید شفیعی و مرتضی زاهدی- در برابر دید مخاطبان قرار گرفت.

محسن گرجی که قسمت پیشین "مذاکره مستقیم" را در نخستین هفته از سلسله اجراهای "هزار و یک عصر" اجرا کرده بود، این بار با تغییراتی مختصر بر جذابیت های اجرایش افزود.

کلیت "مذاکره ی مستقیم" به مثابه بازی ای ارائه شد که طی آن فرشید شفیعی و مرتضی زاهدی در دو سوی میزی چوبی نشستند و بین شان سطحی شفاف قرار گرفت.

گرجی که در طول اجرا/بازی نقش داور را ایفا می کرد سکه انداخت و نوبت بازی و جای نشستن را تعیین کرد. سپس هر یک از هنرمندان حق داشتند در نوبت خود با انتخاب یک رنگ کار نقاشی روی سطح شفاف را آغاز کرده و به انجام رسانند. هر یک از رنگ ها پس از پایان نوبت از دور بازی خارج می شد.

این بار برخلاف ِ اجرای نخستین " مذاکره مستقیم" محدودیت های زمانی نیز اعمال شد. بدین ترتیب که هر نقاش اجازه داشت در هر نوبت تا سقف پنج دقیقه نقاشی/بازی کند و در نهایت نیز کل اجرا پس از یک ساعت به پایان رسید.

"مذاکره ی مستقیم" چنان که از نام اش بر می آید درباره گفت و گو است. و تکیه بر این مسئله که در سازکار گفت وگو آن چه یکی از طرفین ِ گفت وگو می گوید تنها از تعامل با طرف دیگر معنا خواهد یافت. چنان که در اجرای اثر نیز هر یک از نقاشان ناچار بودند تصویر ساخته و پرداخته دیگری را تکمیل کنند و با این حال در پایان تصویر نهایی هر یک از طرفین سطح شفاف با دیگری متفاوت بود.

علی اتحاد کیوریتور پروژه "هزار و یک عصر" در شرح اثر گرجی می نویسد: "مذاکره مستقیم به شکلی ویژه از مهم ترین مولفه های پرفورمنس آرت سود می جوید؛ تجربه گری، مشارکت و به آزمون گذاردن. کاربست دقیق این مولفه های بنیادین سبب می شود تکرار این اجرا -هر بار با هنرمندانی تازه در مقام شریک بازی- اجرایی مستقل و جذاب بیافریند که نتیجه اش تا پایان غیر قابل پیشبینی باقی می ماند."

انتهای پیام

320/32