محسن وزیری مقدم با انتقاد از شیوه برگزاری دومین دوره حراج تهران که هفتم تیرماه برگزار می شود گفت: در جریان سفری که به تهران داشتم؛ بارها با من تماس گرفتند تا با ارائه اثر در دومین حراج تهران مشارکت داشته باشم، اما من از حضور در این حراج و سایر حراج ها با توجه به نگاهی که نسبت به اثر هنری دارم، امتناع کردم.

او افزود: اما در شب بازگشتم به ایتالیا خیلی اتفاقی از سوی یکی از گالری دارها؛ کاتالوگ دومین دوره حراج تهران که اتفاقا یکی از آثار من نیز در آن منتشر شده است، با دعوت نامه شرکت در حراج برایم ارسال شد. این اثر یکی از تابلوهای شنی بود که در سال 1341 آن را خلق کرده بودم و توسط مجموعه دار در این حراج شرکت داده شده بود، اما در معرفی اثر عنوان نشده بود که این اثر از مجموعه شخصی هنرمند است یا مجموعه دار.

وزیری مقدم ادامه داد: براساس اصول بین الملی حراج ها؛ وقتی اثری در حراجی شرکت داده می شود باید عنوان شود که این اثر از مجموعه هنرمند است یا مجموعه دار. اما در حراج تهران نه تنها برای من بلکه برای سایر هنرمندان هم این موضوع لحاظ نشده است.

این هنرمند بین المللی با تاکید بر این نکته که در هیچ حراجی شرکت نمی کند، گفت: وقتی من هنرمند همه جا عنوان می کنم که در حراجی شرکت نمی کنم و اثری از من بدون عنوان مجموعه دار در حراجی شرکت داده می شود؛ این موضوع را بازگو می‌کند که برگزار کنندگان نه تنها از نام هنرمندانی چون من سوء استفاده می کنند بلکه موجب خدشه دار شدن هویت حرفه ای ما می شوند.

وزیری مقدم گفت: کسانی که اخبار من را دنبال می کنند؛ می دانند که من چه نگاهی نسبت به اثر هنری و ارائه آن دارم. من آثارم را همچون فرزندانم می دانم و حاضر به برخورد کالایی با آنها نیستم.

انتهای پیام/

320/32