بابک اطمینانی در گفت وگو با خبرنگار تجسمی هنر ایران گفت: این روزها نمایشگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا در گالری کمال الدین بهزاد برپاست؛ برگزاری این نمایشگاه زمینه ای را فراهم کرد که در قالب یک نشست پژوهشی درباره جریان آموزش هنردرایران به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد سخن بگویم.

وی افزود: آموزش هنر درایران با نقدهای بسیاری روبرو است و به نظرمن آموزش نقاشی درمقطع کارشناسی ارشد هنر به ویژه نقاشی در ایران بسیار ضعیف است و کار زیربنایی نیز در این زمینه انجام نشده است.

این نقاش با بیان این مطلب که شرح دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی در ایران به هیچ وجه درست مدون نشده است و باید مورد بازبینی قرارگیرد گفت: متاسفانه شرح دروس توسط افرادی تنظیم شده است که تسلطی در این زمینه نداشته اند و همین موضوع موجب خلاء آموزش نقاشی در کشور شده است.

وی افزود: همه این مسائل موجب شده است که آموزش هنر به ویژه نقاشی درایران با نقدهای بسیاری روبروشود و ضرورت بازنگری شیوه آموزش آن مطرح شود. از این رو درقالب یک نشست پژوهشی درباره معایب شیوه آموزش نقاشی در فضای آکادمیک سخن خواهم گفت.

این نشست از ساعت 17 الی 19 روز چهارشنبه پنجم تیرماه درگالری کمال الدین بهزاد برگزار می شود.

گالری کمال الدین بهزاد دربلوارکشاورز، نبش خیابان 16 آذر واقع شده است.

انتهای پیام/

320/32