صبا عشقی نمایشگاه گردان نمایشگاه دودکش درگفت وگو با خبرنگارتجسمی هنرآنلاین گفت: نمایشگاه دودکش نخستین نمایشگاه گروه چهار نفره ما که متشکل از نازگل حقی، مرضیه لم یزرع،آزاده بدیعی و صبا عشقی است. اعضای این گروه را دانشجویان کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه فرهنگ و هنر تشکیل می دهند که قصد دارند از این پس با هم فعالیت کنند.

وی افزود: موضوع این نمایشگاه شهراست و هر یک از هنرمندان این گروه با خلق چند تابلو نقاشی شهر را براساس احساسات و عواطف و درک و دریافت خودشان به تصویر کشیده اند.

به گفته این نقاش؛ یکی ازمهم ترین ویژگی های شهرنشینی آلودگی محیط زیست است و یکی ازنشانه هایی که می توان این موضوع را با آن نشان داد دودکش است. ازاین رو تصمیم گرفتیم که نام این نمایشگاه نقاشی را دودکش بگذاریم.

عشقی افزود: دراین نمایشگاه هریک از اعضای گروه از سه تا پنج تابلو در ابعاد 100 در 70 و 120 در 100 را به نمایش خواهند گذاشت.

نقاشی های این مجموعه همه با تکنیک اکرولیک و رنگ روغن روی بوم خلق شده اند.

نمایشگاه دودکش از 25 تا 30 خردادماه در گالری شیث برپاست.