به گزارش هنرآنلاین، این اثر با نام اصلی ((Photographers on photography، هفت مقاله از شش عکّاس بزرگ جهان است که در آنها عکاسی نه‌فقط به عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر، بلکه به مثابة یک رسانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ رسانه ای که با مختصات ویژة خود در میان تمامی ابزارهای بیانی دیگر جایگاهی مستقل دارد. در مجموع، مقالات این کتاب را می توان در مباحث فلسفة عکاسی و جامعه شناسی عکاسی جای داد در واقع این مقالات به این فرهنگ عمومی و نظام ارزشی و روشن اندیشی و چالاکی عکاسان می‌پردازد.

عکاسی پدیده‌ای هنری و در عین حال علمی است که این دو جنبه در طول پیشرفت حیرت انگیز آن، از صناعت و مهارت فردی تا شکل گیری به عنوان یک رسانه و هنری مستقل، همواره به هم پیوسته و جدایی ناپذیر بوده اند؛ هر گاه اکتشافی تازه یا ابداع و اختراعی جدید در تکنیک ثبت تصویر صورت گرفته، عکاسی میدان نفوذ خود را در زندگی وسعت بیشتری بخشیده است.

چاپ ششم این اثر در۱۴۰ صفحه، مصور و با قیمت ۵۰۰۰۰ ریال از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان به هنر عکاسی قرار گرفته است.

انتهای پیام/ 65/32