علی تن هنرمند خوشنویسی در گفت وگو با خبرنگارتجسمی هنرآنلاین درباره انتظاراتش از ریاست جمهوری آینده گفت: انتظاری که من به عنوان یک ایرانی از ریاست جمهوری ایران دارم، سامان دهی اقتصاد کشور است که این امر با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد. البته بخشی از این مشکلات ناشی از شیطنت های سایر کشورها و کم کاری های است که در کشور به شکل های مختلف شاهدش هستیم.

وی افزود: تئوری دادن در حوزه اقتصاد از توان من هنرمند خارج است و برای برطرف شدن این مشکل دولت باید از توانایی مدیران برجسته اقتصادی بهره گیرد و در تخصیص بودجه هم تنها به جناح و یا گروه خاصی توجه نکند و سهمی را هم برای هنرمندان اختصاص دهد.

به گفته معاون اداری مرکز هنرهای تجسمی؛ در شرایط کنونی برخی از هنرمندان موافق دیدگاه های فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری نیستند؛ این هنر رییس جمهور آینده است که با همه گروه ها تعامل داشته باشد و شرایطی را بوجودآورد که هنرمندان گروه های مختلف با او تعامل کنند و دیدگاه های کارشناسی خود را در اختیار او بگذارند.

وی با انتقاد از وضیعت فعلی فرهنگ و هنرکشور که همه امکانات در تهران متمرکز شده است گفت: امیدوارم که برای برطرف کردن این مشکل برنامه ریزی جدی و دقیقی انجام شود و امکانات تنها مختص به هنرمندان تهرانی نشود، متاسفانه هنوز در بسیاری از استان ها هنرمندان از کمترین امکانات برای خلق و ارائه آثارشان بی بهره هستند.

به گفته تن، اگر اقتصاد هنر در کشور ما به سامان برسد بسیاری از مشکلات هنرمندان برطرف می شود و خود هنرمند به توان مالی می رسد و می تواند بسیاری از موانع موجود را از سر راه خود بردارد.

او افزود: هنرمندان بهترین سفیران و مبلغ فرهنگ یک کشور هستند و دولت باید زمینه اعزام هنرمندان و برپایی نمایشگاه آثار آنها را در سایر کشورهای جهان فراهم کند و حتی اگر هنرمندی به صورت خودجوش قصد دارد نمایشگاهی در یک کشور دیگر برپا کند از او حمایت کند.

این هنرمند خوشنویس همچنین با بیان این مطلب که اگر در کشور همه برنامه ها قانونمند شود؛ بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد گفت: اظهار نظرهای سلیقه ای دربسیاری از موارد موجب آسیب جدی در تمام زمینه ها می شود و اگر همه کارها با قانون رفع و رجوع شود دیگر مشکلی پیش نمی آید؛ حتی اگر قانون ما نقایصی دارد، باید این موارد در مجلس شورای اسلامی برطرف شود.

انتهای پیام/

32/32