ندا مرادی هنرمند جوان عرصه نقاشی کشورمان درگفت وگوبا خبرنگارتجسمی هنرآنلاین گفت: این چیدمان شامل مجموعه ای از طرح های من دردو سال اخیراز مردمان شهر تهران است که به جای این که این طراحی ها را درقالب یک تابلو به نمایش بگذارم؛ آنها را با پرینت گرفتن بر روی مکعب های مقوایی که خودم در ابعاد مختلف ساخته ام، نصب کرده ام و پس از آن با رنگ روی آنها کار کرده ام وبرای استقامت این مجموعه برروی آنها چند دست نیز روغن جلا زده ام که ماندگاری داشته باشند.

وی درباره انگیزه اش برای اجرای این چیدمان گفت: تهران شهری خاکستری است که آدم هایش به گونه ای یک بافت را می سازند و تنها دربرخی زمان ها هویت خودشان را دارند؛ از این رو یا دیده نمی شوند و یا به فراموشی سپرده می شوند و من با طراحی آدم ها سعی کردم که حداقل بخشی ازاین خاطرات را ثبت کنم و هنگام پرینت این طراحی ها بر روی ستون ها برخی از طراحی ها یکدیگر را پوشانده اند.

به گفته مرادی با این که این مجموعه از 24 مکعب و ستون تشکیل شده است وهریک از این مکعب با این که استقلال دارند اما در نهایت یک کل را می سازند. مکعب و ستون های این مجموعه از 500 تا دو میلیون قیمت گذاری شده اند. این نمایشگاه دومین نمایشگاه چیدمانی مستقل ندا مرادی است؛ او تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی چیدمانی در داخل و خارج از کشور شرکت کرده است.

ندا مرادی متولد 1363 وهنرآموزهنرستان تجسمی در رشته نقاشی و کارشناس مجسمه سازی است. او تاکنون به عنوان نقاش در چندین نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. گالری الهه در بلوار افریقا انتهای خیابان گلفام سمت راست بن بست امینی، پلاک سه واقع شده است.

انتهای پیام/

32/32