به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ در نمایشگاه عروسک آثاری از الناز جوانی ، سیامک عزمی ، مرتضی زاهدی، پرویز روزبه ، المیرا روزبه ، علی قومسی ، یاسمین سینایی ، باب فر ، حامد صدر ارحامی ، هما بذر افشان ، مرجان نعمتی به نمایش درآمده است.

در سال های اخیر نمایشگاه های متعددی از سوی مجسمه سازان با موضوع عروسک برپا شده است. سال گذشته نیز یک نمایشگاه گروهی با موضوع عروسک در گالری شیلا برپا شد.

عروسک ها ماهیت پنها ن‌کارانه ای دارند؛ برای همین عروسک ها به عنصری ترسناک در سینما ، ادبیات عامه و دیگر بسترهای دراماتیک بدل شده اند.

هنرمند در ساخت ذهنی با عروسک چیزی را پنهان می کند در عین اینکه درهمین فرایند در حال لو دادن است. افشاگری، میلی فطری است که همواره در تقابل با پوشیدگی و پنهان گری قد علم می کند و از حقایقی که خود تعریف می کند ، پرده می درد. همانطور که در نمایش خانه عروسک نوشته هنریک ایبسن همه چیز در حال پنهان شدن است. کهن الگوی این افشا گری را باید در دور دست ها جست و جو کرد،در نقاب های تاتر و صورتک های رقص، در بت ها ، درهیبت هایی برآمده از اشتیاق سرمدی که سایه ی "دیگری" را حمل می کرده اند و در این عطفی ست که تقابل میان افشا شدگی و پنهان گری را در شیئ ای توامان به دوش می کشد.

نقاب ها، صورت هایی که صورت انسانی بوده اند و نبوده اند مهیا کننده نقشی شدند که انسان آن روزی و امروزی برای افشای آن چه خود هست- نیست بر چهره می گذارد و به آنی، به دیگری مبدل می گردد، آن دیگری ای که شاید خجولانه خود اوست. بت ها، صورتک ها و عروسک ها همه اشارتی راست یا ناراست به انسان است. این نمایشگاه تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/32/31