محمد خزایی دبیر بخش مقالات علمی‌ پنجمین جشنواره بین‌المللی تجسمی‌ فجر در گفت‌وگو با خبرنگار تجسمی‌ هنرآنلاین گفت: در حال حاضر خلاصه مقالات بررسی شده و با نتخاب حدود 35 مقاله از نویسندگانشان خواسته شده تا اصل مقاله را ارسال کنند.

او در این باره افزود: خوشبختانه امسال استقبال شاهد استقبال بسیار خوبی از بخش مقالات علمی‌ جشنواره هستیم. در این میان اساتید دانشگاه و دانشجویان مقالاتشان را به جشنواره ارسال کرده اند که در نهایت با داوری مقالات 35 مقاله به مرحله نهایی راه پیدا کرده است و از این تعداد هم 15 تا 20 مقاله در کتاب مجموعه مقالات جشنواره منتشر و برای نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شه ارسال می‌شود.

دبیر مخش مقالات علمی‌در پاسخ به این پرسش که در داوری مقالات چه مواردی در نظر گرفته می‌شود اظهار کرد: موضوع مقالات باید با تاکید بر یافته¬های جدید باید در زمینه "بررسی تحولات هنرهای تجسمی‌انقلاب اسلامی" و در راستای موضوعات زیر باشند: سیر تحولات و دستاوردهای هنرهای تجسمی‌ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعات تطبیقی میان هنرهای تجسمی‌انقلاب اسلامی‌ایران و تحولات هنری بیداری اسلامی، اصول و مبانی هنرهای تجسمی‌انقلاب اسلامی‌در حوزه اندیشه و هنر دینی، نقش و جایگاه هنرهای تجسمی‌در دیگر هنرهای انقلاب اسلامی، بررسی زمینه¬های احیا ارزش¬های والای هنر ایرانی و اسلامی‌در هنرهای تجسمی‌معاصر ایران، مقاله ارسالی باید برای شرکت در این جشنواره تدوین شده و قبلاً در جایی ارایه و منتشر نشده باشد، نوشتارها در قالب مقاله علمی-پژوهشی تنظیم و ارسال شده باشد، مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن و نتیجه گیری بوده و مرتبط با یکی از محورهای بخش مقالات تنظیم شده باشد، مقاله باید در محیط word حروف چینی شده و تصاویر آن با کیفیتdpi300 و در قطع A4 تنطیم شود، هر شرکت کننده می¬تواند حداکثر 3 مقاله را با ذکر ارتباط آن با موضوعات اعلام شده به دبیرخانه ارسال کند، مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، باید در ابتدا نام نویسنده اصلی به عنوان نویسنده مسوول و سپس نام دیگر نویسندگان به ترتیب اولویت در زیر نام نویسنده اصلی را درج نماید، درج نام نویسنده، شماره تلفن، ایمیل، نشانی پستی و برای اعضاء هیئت علمی، ذکر مرتبه علمی‌و نام دانشگاه الزامی‌است، ارسال خلاصه مقاله که در آن موضوع و محور مربوطه،هدف و فرضیه مورد نظر نویسنده به روشنی توضیح داده شده باشد، قبل از ارسال اصل مقاله الزامی‌است.

خزایی در پایان تاکید کرد که در پایان جشنواره 3 مقاله به عنوان مقالات برگزیده انتخاب می‌شود.

انتهای پیام/31/34