منیژه آرمین درگفت وگوبا خبرنگار تجسمی هنرآنلاین گفت:با توجه به این که گالری‌های ایران هر کدام با تعداد معدودی هنرمند کارمی کند و آثارشان را به نمایش می‌گذارند و زمینه فروش آثارشان را فراهم می‌کنند، بسیاری از هنرمندان به ندرت این امکان را بدست می آورند که آثارشان را به نمایش و فروش بگذارند.

وی افزود: برپایی حراج‌های تجسمی آنلاین فرصت بسیار مغتنم ومهمی است که زمینه به نمایش گذاشتن و فروش آثار تجسمی را فراهم می‌کند.

به گفته آرمین؛ با توجه به دو و چند بعدی بودن آثارتجسمی و یک بعدی بودن فضای مجازی نمی‌توان تمام زوایای پنهان یک اثر تجسمی را به نمایش بگذارد؛ باید در کنار حراج‌های آنلاین تجسمی، نمایشگاهی از آثار هم برپا شود تا بتوان یک اثر هنری را زوایای مختلف دید.

این هنرمند سفال کار که تاکنون در بیش از60 نمایشگاه انفرادی و گروهی شرکت کرده است گفت: با این که من سال‌هاست که مشغول کارهستم، اما واقعا برپایی نمایشگاه انفرادی کاربسیاردشواری است وازنظرمالی برپایی یک نمایشگاه ازتوان من خارج است، چه برسد به جوانی که تاکنون فرصت برپایی نمایشگاه و فروش آثارش را فراهم نکرده است.

آرمین با بیان این مطلب که برای برپایی حراج‌ها یا نمایشگاه‌های آنلاین تجسمی باید یک نهاد دولتی پیش قدم شود و چنین کاری ازعهده یک گالری دارویا چند هنرمند خارج است، گفت: البته اگرنهادهای دولتی و یا حتی خصوصی در برگزاری چنین حرکتی پیش قدم شوند، باید ازخط کشی های مرسوم میان هنرمندان پرهیز شود و همه بتوانند زمینه حضوردراین حراج را داشته باشند.

وی ادامه داد: اگرحراج‌های تجسمی به صورت دائمی برپا شود، حتی می توان برای رشته های مختلف تجسمی فصل های مجزایی در نظر گرفت و در هر فصل تنها آثار نقاشی یا مجسمه را به نمایش گذاشت و از همان آغاز به فکر تخصصی کردن این حراج ها بود.

انتهای پیام/31/32