به گزارش خبرنگار تجسمی هنرآنلاین؛ مهدی تمیزی پروژه پژوهشی عکاسی خود را با محور هنرهای زیبا بر سنگِ آرامگاه، از سال 1380 هجری شمسی در شهرهای ایران شروع کرده و هدفش حفظ و انتشار پژوهش ها و تصاویری است از هنر سنگ تراشی بر سنگِ آرامگاه های مردم ایران است؛ هنری که متأسفانه ضمن به فراموشی سپرده شدن، آثار ارزشمند بجا مانده از آن نیز دستخوش نامهربانی و نابودی است.

به گفته مهدی تمیزی او در 10 سال گذشته از سنگ تمام آرامگاه های اصفهان که بر روی آنها تصویر سرو نقش بسته است عکاسی کرده است و قریب به یک سال است که مشغول تالیف کتاب "درسایه سرو" است.

وی افزود: از قرن هفتم هجری شمسی تا دوره رضا شاه بر روی سنگ قبرهای اصفهان تصویر سرو نقش می بسته است و بعدها سرو ها به فراموشی سپرده شده اند.

به گفته این عکاس و تصویرگر؛ سروهای نقش بسته بر روی سنگ قبرهای اصفهان از زیبایی بصری خاصی برخوردار هستند و از جتبه های مختلفی تصویری و فرهنگی قابل تامل هستند.

کتاب "در سایه سرو "پس از کتاب سنگ قبرهای پرویز تناولی دومین کتابی است که درباره سنگ قبرهای ایران منتشر می شود و از جنبه های متعددی قایل تامل است.

براساس تصاویری که از سنگ قبرهای ایران در طول دوران متمادی گردآوری و منتشر می شود می توان هم سیر تحول خط و هم تصویرگری را به مرور مورد بررسی قرار داد. همچنین این تصاویر از جنبه های زبان شناسی، نشانه شناسی و فرهنگ مردم در طول سالیان سال قابل تامل هستند و با بررسی این سنگ قبرهای می توان گوشه های ناپیدای از فرهنگ و هنر ایرانی را کشف و بازنمایی کرد.

پیش تر از مهدی تمیزی مجموعه هایی در زمینة هنرهای تجسمی و ادبیات منتشر شده است. "آن مهربان بردبار" (برگرفته از مناجات نامة خواجه عبدالله انصاری)، "راپورت های ملوکانه"(وقایع طنزآمیز دورة قاجار) و "کشکول"(طنزوشوخ طبعی در کشکول شیخ-بهایی) در زمینة ادبیات و تصویرسازی؛ "برای زندگی"، "اسکناس"، "اعلامیة جهانی حقوق بشر" و "کتاب مستطاب بهینه سازی مصرف سوخت" در زمینة تصویرسازی؛ دو جلد "کتاب نصفهان"(نخستین کتاب طنزپردازان معاصر اصفهان) در زمینة ادبیات؛ "آسمان نگاره ها" در زمینة عکاسی و دو مجموعه کاریکاتور .

تمیزی هنرآموختة هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و دانشگاه سورة است و تا کنون هشت نمایشگاه انفرادی و 34 نمایشگاه گروهی داشته است.