محمد خزائی، دبیر بخش مقاله پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی‌ به خبرنگار تجسمی‌ هنر آنلاین گفت: امسال هم مانند سال قبل برای بخش مقاله فراخوان منتشر شده است. موضوع مقالات با تاکید بر یافته­ های جدید باید در زمینه بررسی تحولات هنرهای تجسمی‌انقلاب اسلامی و در راستای این موضوعات باشند: سیر تحولات و دستاوردهای هنرهای تجسمی‌ ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعات تطبیقی میان هنرهای تجسمی‌ انقلاب اسلامی‌ ایران و تحولات هنری بیداری اسلامی‌، اصول و مبانی هنرهای تجسمی‌ انقلاب اسلامی‌ در حوزه اندیشه و هنر دینی، نقش و جایگاه هنرهای تجسمی‌ در دیگر هنرهای انقلاب اسلامی، بررسی زمینه‌های احیای ارزش‌های والای هنر ایرانی و اسلامی‌ در هنرهای تجسمی‌ معاصر ایران.

وی در ادامه درباره شرایط تدوین مقاله افزود: مقاله ارسالی باید برای شرکت در این جشنواره تدوین شده و قبلاً در جایی ارایه و منتشر نشده باشد. نوشتارها در قالب مقاله علمی-پژوهشی تنظیم و ارسال شود. مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن و نتیجه گیری بوده و مرتبط با یکی از محورهای بخش مقالات تنظیم شده باشد. مقاله باید در محیط word حروف چینی شده و تصاویر آن با کیفیتdpi300 و در قطع A4 تنظیم شود. هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر 3 مقاله را با ذکر ارتباط آن با موضوعات اعلام شده به دبیرخانه ارسال کند. مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، باید در ابتدا نام نویسنده اصلی به عنوان نویسنده مسوول و سپس نام دیگر نویسندگان به ترتیب اولویت در زیر نام نویسنده اصلی را درج نماید. درج نام نویسنده، شماره تلفن، ایمیل، نشانی پستی و برای اعضا هیئت علمی، ذکر مرتبه علمی‌و نام دانشگاه الزامی‌است. ارسال خلاصه مقاله که در آن موضوع و محور مربوطه، هدف و فرضیه مورد نظر نویسنده به روشنی توضیح داده شده باشد، قبل از ارسال اصل مقاله الزامی‌است.

دبیر بخش مقالات علمی‌ همچنین گفت: نتایج پذیرش خلاصه مقالات از طریق سایت جشنواره و ایمیل نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد. تمامی‌ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه مقالات جشنواره منتشر و برای نویسندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده ارسال می‌شود.این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری از استقبال هنرمندان و اساتید دانشگاه‌ها اظهار کرد: طبق تجربه ای که از سال‌های گذشته داریم هر دو گروه هنرمندان و اعضای هیئت علمی‌ دانشگاه‌ها در این بخش شرکت می‌کنند.

وی تاکید کرد: هنر دو بخش دارد. بخش تئوری و عملی. اگر این دو با هم رشد کنند شاخه هنری توسعه پیدا می‌کند اما اگر تکنیک و فن صرف باشد طبیعتا در تولید آثار هنری با نقص مواجه می‌شویم. بنابراین هر دو باید در کنار هم باشند.

محمد خزایی متولد 1340 و تحصیلکرده رشته گرافیک است. وی دوره کارشناسی را در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس و دکترای گرافیک را در دانشگاه بیرمنگهام گذرانده است. دریافت نشان عالی تجسمی‌فجر دوره سوم، عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی‌فجر، دبیر بخش همایش و مقاله چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی‌فجر، عضو شورای هنری سومین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی‌فجر و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده هنر تنها گوشه ای از سابقه علمی‌و هنری اوست.

انتهای پیام/31/34