به گزارش هنرآنلاین، 35 تصویر موجود در نمایشگاه جدید راهگانی حاصل بخشی از تصاویر چهار کتاب وی است که در یک مجموعه تحت عنوان جشن‌های ایران باستانی خلق شده‎اند که حاصل پژوهش و تحقیق وی است و به صورت شیوایی داستان نویسی شده است.

این نقاش جوان دومین مجموعه کتابش (نویسنده و تصویرگری) تحت عنوان "نماد فروهر، رنگ و گلهها در ایران باستان" در دست چاپ است و مشغول تصویرگری سومین مجموعه‌اش با عنوان "نماد اعداد و عروسی ها در ایران باستان" است .

انتهای پیام/31