به گزارش هنرآنلاین، مسعود کوثری، این کتاب را در 5 فصل نگاشته و در آن تلاش کرده است تا به گرافیتی از دو موضوع جامعه‌شناسی هنر و مطالعات فرهنگی و فهم بهتر این پدیده بپردازد و ظرفیت‌های مثبت این هنر را روشن سازد تا استفاده آن از روی تقلید نبوده و منجر به پیامدهایی نشود که جامعه از آن هراس دارد.

نویسنده در فصل اول کتاب به بحث در مفهوم گرافیتی و چگونگی تکوین آن پرداخته و ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گرافیتی در کشورهای ایالات متحده، اروپا، استرالیا و آسیا را بررسی کرده است.

فصل دوم کتاب به معرفی سبک‌های گوناگونی گرافیتی اختصاص دارد و در فصل سوم تاریخچه شکل‌گیری گرافیتی در ایران و انواع آن در کشور توضیح داده شده است.

نویسنده کتاب در ابتدای فصل چهارم به بحث و بررسی در مورد مفهوم هنر مردمی یا مردم پسند پرداخته و در ادامه این فصل گرافیتی را از منظر جامعه‌شناسی، هنر مردم پسند مورد بررسی قرار داده است.

کوثری در فصل چهارم زمینه برای بحث درباره انواع آثاری که همواره به اسم مبتذل یا عامه پسند معرفی شده اند و از دایره نقد و بررسی جدی اجتماعی، فرهنگی و هنری طرد شده اند را فراهم کرده است.

ظرفیت سیاسی و اجتماعی آثار بنکسی که در آن گرافیتی را به ابزاری بسیار قدرتمند برای نقد جامعه سرمایه داری غرب، نقد سیاستمداران فریبکار و پلیس سرکوبگر و دفاع از فقرا تبدیل می کند، دلیل قانع کننده ای برای معرفی بنکسی به عنوان یکی از چهره های شاخص گرافیتی در فصل پنجم است.

نویسنده بعد از طرح این مباحث، واژگان فنی گرافیتی و فهرستی از لینک های اینترنتی مهم را برای شناخت گرافیتی، در کتاب گردآوری کرده است و در انتهای کتاب چهار آلبوم از گزیده آثار بنکسی، آثار گرافیتی ایرانی، آثار گرافیتی جهان و آثار گرافیتی انقلاب مصر ارائه کرده است.

کتاب «گرافیتی- رویکردی انتقادی» در 1500 شمارگان از سوی مدیریت مطالعات و آموزش معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه شده است.

گرافیتی یکی از شیوه های هنری نوین در جوامع معاصر است که پیوندی تنگاتنگ با خرده فرهنگ های معترض به ویژه خرده فرهنگ جوانان دارد.

انتهای پیام/31