به گزارش هنرآنلاین،این سمینار به همت سازمان زیباسازی شهر تهران و خانه ی هنرمندان ایران در چهار نشست و در چهار حوزه ی "معماری و شهرسازی"، "ادبیات"، "سینما و تئاتر"، "تجسمی و سایر هنرها" برگزار می شود.

بر این اساس نشست معماری و شهرسازی به دبیری "دکتر سید محسن حبیبی"، نشست ادبیات به دبیری "دکتر محمدرضا شعیری"، نشست سینما و تئاتر به دبیری "دکتر محمدرضا خاکی" و نشست تجسمی و سایر هنرها به دبیری "دکتر حبیب الله درخشانی" اداره می شود.

گفتنی است سمینار بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات پس از انتشار فراخوان و با وجود فرصت اندک برای ارسال چکیده ی مقالات، با استقبال خوب پژوهشگران و محققان روبرو شد. بیش از دویست چکیده ی مقاله به دبیرخانه ی این سمینار ارسال و در نهایت شورای علمی از بین بیش از دویست چکیده ی ارسالی به دبیرخانه، ۴۰ مقاله را برای ارائه به سمینار مناسب تشخیص داد.

بنابرهمین گزارش روز چهارشنبه و همزمان با برگزاری سمینار بازنمایی هنر و ادبیات، در نشست معماری و شهرسازی از ساعت ۹:۳۵ تا ۱۰:۳۵ چهار مقاله از "مهندس سید محمد بهشتی"، "دکتر مهدی حجت"، "دکتر مصطفی بهزادفر" و "دکتر حسن بلخاری"، در نشست ادبیات از ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۳۰ پنج مقاله از "دکتر امیرعلی نجومیان- ماکان نجومیان"، "دکتر سید ابوالحسن ریاضی"، "دکتر سید محسن حبیبی- نوید پورمحمدرضا- فرزین امین صالحی"، "دکتر پیروز حناچی- سعید محمود کلایه" و "دکتر ابراهیم سلیمی کوچی- فاطمه سکوت جهرمی"، در نشست سینما و تئاتر از ساعت ۱۴ تا ۱۵ چهار مقاله از "علیرضا قاسم خان"، "محمد سعید حنایی کاشانی"، "عابس خلقی" و "دکتر مجید سرسنگی- علیرضا نراقی" و در نهایت در نشست تجسمی و سایر هنرها از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵ چهار مقاله از "دکتر محمد علی رجبی- مهناز ابراهیم زاده"، "دکتر مریم لاری"، "دکتر مرتضی بابک معین" و "مجید امانی" به مخاطبان حاضر ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است این سمینار با پس نشست هایی در طول سال جاری و در خانه ی هنرمندان ایران تداوم خواهد یافت و هر نشست با یکی از رویکردهای مطالعاتی به موضوع بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات خواهد پرداخت.

انتهای پیام/31