علی شیرازی ،هنرمند نقاشیخط مطح کشور که از چند ماه است آثارش در صدر گران‌ترین آثار حراج‌های داخلی و خارجی قرارگرفته در گفتگو با هنرآنلاین بیان داشت: بخش عمده ای از هنرمندان با تدریس و آموزش حقوق ناچیزی در قبال آموزش نسل آینده هنرمندان کشور دریافت می‌کنند اما بخش دیگری از هنرمندان با فروش آثار خود با ثمن بخس به نوعی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. وی ادامه داد: تاکنون به رغم وعده‌هایی که مسئولین داده‌اند چند اکسپو در کشور برگزار شده که هیچ کدام موفق نبوده است اما در این اکسپو به نظر می‌رسد با توجه به وعده‌هایی که به هنرمندان و نگارخانه‌ها داده شده است شاهد برگزاری اکسپوی موفق باشیم. شیرازی در ادامه افزود: اکنون به همت وزارت ارشاد بودجه ای برای خرید آثار هنری در نظر گرفته شده است؛ گرچه این میزان به نسبت تعداد هنرمندان و موقعیت هنر تجسمی‌کشورمان در منطقه خاورمیانه‌ اندک است اما اگر این بودجه به جا و به موقع هزینه شود بازتاب خوبی خواهد داشت. وی با تاکید بر اهمیت نقش وزارت ارشاد در اکسپوی امسال گفت: در این میان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌خیلی پررنگ است تا به نمایندگی از هنرمندان و نگارخانه‌ها سایر وزارت خانه‌ها را برای خرید آثار هنری تشویق و ترغیب کند. همچنین با توجه به اینکه اکثر وزارت خانه‌ها و اداره‌های دولتی نسبت به هنرهای تجسمی‌ کم اطلاع یا بی اطلاع هستند وزارت ارشاد باید این سازمان‌ها را نسبت به اهمیت سرمایه گذاری بر آثار هنری و جایگاه این مقوله در دنیا آگاه کند. چرا که احتمالا وقتی کارشناسان سایر وزارت خانه‌ها در اکسپو امسال شرکت کنند و با قیمت‌های میلیونی برخی تابلو‌ها روبرو شوند به ارزش این آثار پی نمی‌برند و تعجب خواهند کرد. شیرازی با اشاره به اینکه همیشه راهی برای فرار از قانون وجود دارد گفت: هنرمندان و نگارخانه‌ها در اکسپو باید هماهنگ حرکت کنند. در اکسپو امسال این احتمال را می‌دهم که برخی از وزارت‌خانه‌ها نسبت به خرید آثار هنری به موقع اقدام نکنند یا فکر کنند که نباید این بودجه را در این زمینه هزینه کرد. درست است که صرف مبلغ یک دهم درصدی از بودجه وزارت خانه‌ها و اداره‌های دولتی به تصویب رسیده است اما همیشه راهی برای فرار از قانون وجود دارد. این هنرمند مطرح کشور در ادامه افزود: اگر هنرمندان و نگارخانه‌ها با کمک وزارت ارشاد و گروهی متشکل از هنرمندان و نگارخانه‌ها و حقوقدانان در کنار هم قرار بگیرند و نه تنها به نیابت از سایر هنرمندان و نگارخانه‌ها که به نیابت از تمام مردم که صرف این بودجه بخشی از حق مردم هم به شمار می‌رود بر فروش آثار هنری و خرید این آثار توسط اداره‌ها و نهادهای دولتی دفاع کنند نتایج خوبی را در این زمینه به دست می‌آوریم. وی با تاکید بر اینکه باید میان قیمت آثار هنرمندان در حراجی‌های داخلی و خارجی تناسب وجود داشته باشد اظهار داشت: با توجه به اینکه آثار برخی هنرمندان در حراجی‌های خارج از کشور چکش خورده است بنابراین باید میان قیمت داخلی و خارجی تعادل وجود داشته باشد. به طور کلی ارزش آثار هنری همان است که در حراجی‌های معتبر چکش خورده است و اگر پیش از این آثار این هنرمندان با قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رسیده به این دلیل است که این هنرمندان هنوز در عرصه بین‌المللی شناخته نشده بودند؛ بنابراین نمی‌توان روی آثار این هنرمندان قیمتی بسیار پایین تر در نظر گرفت چرا که در این صورت مجموعه داران خریداران خارجی ترجیح می‌دهند به جای خرید این آثار از حراجی‌های معتبر خارجی به طور مستقیم این آثار را از حراجی داخلی با قیمتی بسیار پایین تر خریداری کنند و این مسئله به اقتصاد هنر کشورمان ضربه جبران ناپذیری خواهد زد. شیرازی در پایان با تاکید بر اهمیت کسب موفقیت اکسپوی ۹۱ در کشور گفت: اگر اکسپوی امسال ناموفق باشد شاید آخرین اکسپویی باشد که در کشور برپا می‌شود چرا که امسال بودجه خرید آثار هم تامین شده است و دولت وعده‌های زیادی به نگارخانه‌ها و هنرمندان داده است بنابراین اگر این اکسپو موفقیت آمیز نباشد بهتر است که دولت دیگر در کشور اکسپویی راه‌اندازی نکند.

انتهای پیام/31/34