حسینی راد در روز تولد 54 سالگی خود معتقد است مهمترین اتفاق زندگی او همین رفتنش به دنبال هنر و پشتکار زیادش در این راه بوده. او در اینباره به هنرآنلاین گفت: به نظرم کار و فعالیت هنری با توجه به هدفمندی که به شکل آگاهانه به انسان می دهد برای او موثر واقع می شود و همین راه انسان را با ارزش تر می کند. زندگی ناملایمات زیادی دارد اما در مسیر هدف هنری که قرار می گیری این ناملایمات هم شیرین می شود.

او درباره هدف هنری اش در مسیر سال ها کار و تلاش هنری خود گفت: تلاش من در کار هنری ام این بوده که کاری را که احساس می کردم موظف به انجامش هستم را انجام دهم. و دیگران را با آن مواجه کنم. در این مواجهه هدفم برآورده می شد. در کار دیگرم که جستجو و پژوهش در مسائل هنری است نیز هدفم همواره این بوده که در راه فهم هنر که دریای بیکرانی است قدمی بردارم.

وی درباره مهمترین معلمانی که در طول این سال ها در زمینه هنر و پژوهش داشته گفت: اتفاقا امروز که داشتم سعی می کردم به یاد همه کسانی که چیزی به من آموختند باشم و داشتم پیامک هایم را مرور می کردم دیدم برای خیلی کسان باید پیامک بفرستم. گسانی که مستقیم و غیر مستقیم در زندگی و هنر من تاثیر گذار بودند. به طور مشخص به یاد مرحوم استاد حمیدی افتادم که متاسفانه نمی شد به او پیامک فرستاد و یا استاد ممیز که گرچه رشته فعالیت ایشان با من متفاوت بود اما غیر مستقیم بسیار به من آموختند. اما برای استاد آیت الهی که هنوز هم از او می آموزم،رویین پاک باز که سالها معلم من بود،دکتر حلیمی پیامک فرستادم و البته جوان هایی که همکار هستیم اما بسیار درس ها از آنها آموختم.

او که به گفته خودش امروز پیامک های زیادی هم از طرف دانشجویانش دریافت کرده درباره اینکه مهمترین درسی که به دانشجویانش سعی می کند بدهد چیست گفت: من همیشه سعی می کنم به دانشجویانم تا آنجا که برایم مقدور است درست دیدن را یاد بدهم. نه در نقاشی و طراحی کردن از یک موضوع بلکه درست دیدن در زندگی و هنر از هر نظر. اینکه مفهوم زندگی و هنر و ارزش های آن را در کنار کار عملی یاد بگیرند.

او درباره مهمترین فعالیت هایش در سال جدید نیز گفت: امسال خیلی از کارهای نیمه تمامم را باید تمام کنم. امیدوارم بتوانم در بخش هنری زیاد کار کنم و وقت بیشتری داشته باشم و در کار تدریس هم توفیق داشته باشم کارم را به عنوان معلم ادامه دهم. در بخش پژوهش چند کار ناتمام دارم و می خواهم کار یکی دو کتاب جدید را شروع کنم. یکی تحقیق درباره شاهنامه های مصور و دیگری تحقیق با موضوع دیواری نگاری ایرانی یا آنچه نقاشی دیواری می تواند با کیفیت هنر ایرانی وجود داشته باشد و در روزگار معاصر در شهرها و خصوصا تهران مورد استفاده قرار بگیرد.

در پایان هنرآنللاین ضمن تبریک زادروز این هنرمند سال پر باری را برای وی آرزو می کند.

انتهای پیام/31